середа, 12 жовтня 2022 р.


          Особливості роботи класного керівника

                         у 5 класі НУШ


Основним структурним елементом у школі є клас. Саме тут організовується пізнавальна діяльність, формуються соціальні відносини між учнями. Класний керівник – найближчий і безпосередній вихователь і наставник учнів.

У процесі навчання у школі дитина проходить через різні кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів та батьків. Одним із цих етапів є перехід учнів початкової школи у середню. П’ятий клас – кінець дитинства, період, що безпосередньо передує підлітковому. У цей час діти відкриті і довірливо ставляться до дорослих, визнають їх авторитет, чекають від учителів, батьків та інших дорослих допомоги і підтримки. Це відкриває великі можливості для виховних впливів. Але 5-й клас – це насамперед період адаптації до середньої ланки школи.

          Саме тому актуальною є проблема, яку розглянули класні керівники 5 класів під час проведення семінару – навігатора:

   «Класний керівник НУШ: алгоритм успіху і вирішення проблем».

       Незважаючи на вигадану дорослість, п'ятикласник потребує ненав'язливого контролю, підтримки та допомоги, оскільки не завжди може сам зорієнтуватися в нових вимогах шкільного життя. Цього року пристосу-вання до нових умов середньої школи обумовлене карантинними обмежен-нями та переважно дистанційними формами навчання, що майже унемож-ливлює реальне спілкування п’ятикласників з однолітками та вчителями. Життєві пріоритети змінюються і можливо саме таке поступове он-лайн входження в т. зв. доросле життя полегшує процес адаптації молодших підлітків до нових умов навчання.

     Таким чином, основний напрям роботи педагогів в 5-х класах – це орієнтація на розв’язання завдань періоду дитинства з урахуванням попередніх рівнів розвитку учнів.

У п’ятикласників є потреба у спілкуванні з однолітками, тому вони охоче долучаються до групових форм роботи з активними та інтерактивними методами навчання, де можна суперничати та вигравати.

 

 

                                            РЕКОМЕНДАЦІЇ

 ВЧИТЕЛЯМ – ПРЕДМЕТНИКАМ У РОБОТІ З УЧНЯМИ 5-х КЛАСІВ

·         Постійно підвищуйте свій професійний рівень, опрацьовуйте спеціальну психолого-педагогічну та методичну літературу. Пам’ятайте, що легше на початку викликати до себе довіру та прихильність дитини, ніж потім подолати недовіру та зневагу.

·         Використовуйте в своїй роботі інструктажі, пам’ятки, алгоритми, картки-опори, зразки виконання та обов’язково ігровий матеріал.

·         Ніколи не використовуйте оцінку, як засіб покарання учнів. Намагайтеся не створювати ситуацій, що травмують психіку дитини.

·         Враховуйте домашні умови виховання, стосунки в родині. Налагоджуйте емоційний контакт не лише з класом, а й з батьками учнів.

 

Поради класним керівникам 5-х класів що до успішної адаптації учнів

·         проявляти доброзичливе ставлення, підтримку;

·         реалізовувати демократичний стиль керівництва;

·         не висувати на початку року великих вимог до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та іншими учнями середньої школи;

·         намагатись, щоб заняття викликали в учня позитивні переживання через дуже сильно виражене емоційне ставлення до навчального предмету в цьому віці;

·         орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи їх розвитку і вдосконалення;

·         допомогти учням з низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі:

·         проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;

·         залучати до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися;

 Презентація ТУТ

 https://docs.google.com/presentation/d/1D_9nkBNKLus06BX_RcT_QzkEJXB_3dtr/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true 


Немає коментарів:

Дописати коментар