вівторок, 27 лютого 2018 р.

Діти сьогодні хочуть сучасних ...вчителів


« Діти сьогодні хочуть сучасних, діти сьогодні хочуть  креативних, діти сьогодні хочуть учителів, які розуміють їх, в першу чергу».
                                                                Нова українська школа

Реалізація вектора успіху діяльності вчителя зарубіжної літератури в умовах реформування освіти – тема чергового засідання школи авторських ініціатив учителів зарубіжної літератури.
           Присутні  мали змогу познайомитись з досвідом роботи своїх колег, які активно запро-ваджують на уроках елементи біоадекватної технології. Яциковська Н.Д., вчитель зарубіжної літератури ТЗОШ №28, розповіла про роботу на таких уроках з образоном – основою біоадекват-ного методу. Вчителі дізналися про такі типи образонів: асоціативні, конструктивні, асоціа-тивно – конструктивні та метафоричні. Учасники зібрання спробували самостійно створювати різного типу образони.
         Досвідом роботи з питань створення атмосфери розумово – інтелект-туального пошуку через систему вправ і завдань ділилась вчитель зарубіжної літератури ТЗОШ №4 Стрижакова О.О. Присутні створювали мисле- образи до запропонованих уроків.
         Цікавим був виступ Івашко О.А.,вчителя зарубіжної літератури ТЗОШ №27, яка розкрила суть досвіду з питання формування життєвих компетентностей школяра через запровадження музейної педагогіки. У ході виступу слухачі відстежували найактивніші музейно – педагогічні прийоми:
- прийом показу – головний прийом і головний складник музейного заняття, що спрямовує увагу на риси та ознаки предметів;
- прийом коментування використовують тоді, якщо експонат демонструють у процесі розвитку або руху.
- прийом руху: за його допомогою пізнають музейний об’єкт і закріплюють знання, а увага акцентована на окремих деталях;
- прийом реконструкції полягає у відтворенні події або епохи шляхом образної розповіді, за допомогою якої музейний педагог немовби робить слухача дійовою особою якоїсь події, ситуації;
- прийом локалізації подій характеризують особливо сильним емоційним впливом, що полягає у «прив’язуванні» певної історичної події до певного місця;
- прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак одного й того ж експоната або різних об’єктів між собою.
- прийом цитування дозволяє загострити інтерес слухачів на якомусь факті, події, явища, надає більшої авторитетності висловлюванням педагога (за О. Карамановим).