вівторок, 29 жовтня 2019 р.                  Міжрегінальний інтегрований семінар
                              із вчителями - словесниками

          
17-18 жовтня 2019 року у Тернополі проходив міжрегіональний інтегрований семінар «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності вчителя - словесника»,
на який були запрошені педагоги з Новоукраїнки Кіровоградської області. Роботу розпочали  у Маріїнському духовному центрі  села Зарваниця, де обговорили питання формування духовного світу особистості школяра на уроках словесності. Мали цікаву катахетичну зустріч з отцем М.Медюхом. Хресна дорога при свічках привела  прочан в  унікальний комплекс копій споруд Святої землі «Український Єрусалим».
            Педагоги побували у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №3, Українській гімназії імені Івана Франка, загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №28, навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука»..
Учителі – словесники Тернополя охоче ділилися своїми напрацюваннями, планами та ідеями, розповідали про реалізовані та розпочаті проєкти..
          Кандидатка філологічних наук, методистка ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. представила гостям напрацювання з теми «Оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи на уроках словесності». Зустріч пройшла в атмосфері творчості та доброзичливості.
 Педагогічна майстерня від учителя зарубіжної літератури Борщук Л.М. («Роль кабінету зарубіжної літератури у формуванні читацької компетентності школяра») та авторки підручників Зарубіжна література Міляновської Н.Р. ( «Сучасні підходи до викладання зарубіжної літератури») – це справжня майстерня формування читацької компетентності в учнів, любові до книги, мистецтва, слова, предмету. Були подарунки, обмін думками, побажання.        Майстер-клас Ковальчук Л.М., методистки ТКМЦНОІМ  «Біоадекватний інструментарій у роботі вчителя-словесника» переконливо продемонстрував, що така технологія сприяє зростанню мотивації учнів до навчання, інтересу до предмета літератури, розвитку творчих здібностей, а також здібностей до самопізнання, самооцінки, формуванню цілісного мислення учнів і на цій базі високої духовності, моральності, гармонійної особистості, яка здатна жити, мислити, працювати у гармонії з природою, собою, суспільством, бути стійкою у різних життєвих ситуаціях без нанесення шкоди людству і природі; розкриттю внутрішнього «я» дитини. Навчання таким чином дає здоров’язберігаючий і здоров’явідновлювальний ефект.

середа, 9 жовтня 2019 р.
                  Віра і наука – надуманий конфлікт

         Розкрити важливість пізнання природи Бога для укріплення віри та виховання духовних цінностей учнів через цілісне сприйняття світу, проаналізувати взаємозв’язок понять «віра» та «розум» в контексті різних форм пізнання – мета чергової  зустрічі вчителів основ християнської етики міста Тернополя.
        Характерною ознакою сучасного життя є шалений темп розвитку, пізнання до-сягнень цивілізації. Часто не задумуємось над тим, з якою метою вони приходять у світ, чи не принесуть шкоду. В по-лоні науки не замислюємось над сенсом життя, над кате-горіями Вічності. Людина завжди стоїть на межі духов-ного і фізичного. На щастя ми живемо у час, коли релі-гія і наука не є ворогами і твердо переконані в тому, що людина має два крила: віру і розум. Саме про це дуже цікаво виклав у своїй ілюстрованій лекції вчитель основ християнської етики ТЗОШ №15 Стець Андрій Іванович. До речі,за фахом він фізик – оптик.
 Дивно, але факти свідчать, що 80% вчених були віруючими.

«Я не можу зрозуміти вченого. Який не визнавав би Вищого розуму у всій системі світобудови, так само як не міг би зрозуміти богослова. Який заперечував би прогрес науки. Релігія  і наука є сестрами». Вернер Браун

«Хто може споглядати дивний порядок Всесвіту, керованого Богом, без прагнення до споглядання понад усе Самого Творця».    Ньютон Ісаак


                
                       
                                                Методичні родзинки
                               на уроках зарубіжної літератури

    
       Гостем «Майстерні авторських ініціатив» вчителів зарубіжної літератури у вересні 2019 року стала вчитель – словесник з Вінничини Леся Сич. Досі ми знали її лише як адміністратора Facebook-групи "Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури", яка нараховує більше 20 000 учасників.

      «Школа – це моя стихія",-розказує про себе гостя. Найбільша приємність для неї настає тоді, коли діти на перерві продовжують обговорювати твір, а випускники згадують цікаві уроки. Для виконання домашнього завдання на уроках цієї дивовижної вчительки знадобиться Facebook і уява, бо потрібно створити сторінку персонажа, яка передає його внутрішній світ !
        
   Майстер – клас став наглядним прикладом того, що  вчителі міста є прихильниками Facebook-групи і активно запроваджують на своїх уроках «Лесині родзинки». На цей раз їй довелось працювати з 52 педагогами, які з великим захопленням «смакували»  новими родзинками.


         
"Треба щось робити – на совість робити свою роботу! Треба когось любити – своїх дітей та учнів, свою сім’ю та роботу! Треба на щось сподіватися – сподіваюся на себе, докладаю максим зусиль для здійснення мрій, для розвитку і змін школи, освіти, держави",- підсумовує Леся Сич.
 Шановні колеги - словесники! Хто ще не ввійшов у Facebook-групу "Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури", ЧЕКАЄМО!