середа, 21 жовтня 2020 р.


              Самооцінювання професійної компетентності 

                         вчителів зарубіжної літератури

 Сучасний вчитель! Який він? Людина, яка веде за собою. створює позитивний настрій, аналізує, творить, живе так , як вимагає світ.Уміє тримати руку на пульсі часу, оцінює свою діяльність. Саме тому була обрана тема на четверте освітнє трансфер - містечко " Самооцінювання професійної компетентності педагога" 

Презентація Тут

https://drive.google.com/file/d/1Z_DmVaaEHDwqNwMA3Qb0Nz8J7xsT80dR/view?usp=sharing 

           

   Рекомендую опрацювати анкети з посібника 

Коваленко Л.В. Розвиток професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти. Методичний посібник. 
"Людському вдосконаленню нема меж!

Учитель - вічний учень!" - мотиватори

до самоосвіти і самооцінювання!


понеділок, 19 жовтня 2020 р.

 АНОНС

                                         
                22 жовтня о 10.00 
 дивіться, слухайте і беріть активну участь

  у дистанційному освітньому трансфер – містечку    
           інноваційних можливостей

                          
Самооцінювання професійної компетентності 

вчителів зарубіжної літератури

                        Заходьте за покликанням      https://meet.google.com/wdk-tanx-hzz


пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

 

                                                  Моніторинг від А до Я                           №1

                      Формуємо індивідуальну траєкторію 

                                професійного розвитку

        У Законі України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII зазначено, що «індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання».         

        Використання такого різноманіття форм дає змогу педагогу вибудувати власну траєк-торію професійного розвитку та зростання, дозволяє максимально розкрити індивідуаль-ний творчий потенціал. Учитель має навчитися самостійно планувати підвищення рівня професійної компетентності індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням як власних професійних потреб, можливостей, індивідуальних особливостей, так і запитів суспільства та освітньої організації.

  Пропоную серію анкет, які сприятимуть реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Опитувальник:

«Самооцінка професійних якостей педагога»

 

Мета:вивчення рівня розвитку професійних якостей педагога, що атестується.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 3 до 35 років і більше.

Термін проведення:жовтень, січень.

Інформаційна інструкція: прочитайте наведені твердження, усвідомте і оцініть, якою мірою кожне з них відповідає Вашій професійній діяльності, за наступною шкалою:

• Завжди проявляється. • Дуже часто. • Часто. • Чи не часто. • Іноді. • Рідко.• Ніколи не проявляється.

На бланку поставте крапку чи хрестик на перетині вертикальної лінії номера твердження і горизонтальної лінії оцінки. Потім з'єднайте прямими лініями всі зроблені Вами позначки.

1. Веду заняття із захопленням, забуваючи про минулі і майбутні обставини.

2. У роботі опираюся, головним чином, на власну думку і досвід.

3. Знаю і відчуваю, що мені треба зробити для поліпшення своєї роботи.

4. Під час занять відразу сприймаю ситуацію і намагаюся знайти потрібне рішення.

5. Намагаюся чітко продумувати свої дії, і як ці дії будуть сприйматися дітьми.

6. Веду заняття чітко за наміченим планом, відхиляючись від нього при певних обставинах.

7. Вважаю всі свої дії професійно виправданими.

8. Знаю себе і прагну до самостійності в роботі.

9. Знаю і враховую в роботі фізіологічні та психологічні особливості кожної дитини.

10. Намагаюся на заняттях і в спілкуванні обов'язково поєднувати гру, вивчення, рух і роздум.

11. На заняттях і в спілкуванні можу стримати прояв своїх негативних емоцій.

12. З будь-якою дитиною можу відразу налагодити хороші взаємини.

13. Спеціально прагну дізнатися щось нове для своєї роботи.

14. Для занять хочеться самостійно розробити і спробувати щось нове.

 

Бланк відповідей:

ПІБ (шифр)

Вік  ____ Стаж   ____ 

Освіта, категорія:  ____ Дата обстеження:  «____»

Завжди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуже часто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не часто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніколи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ:

1. Ординарність - захопленість.

2. Залежність - самостійність.

3. Самовпевненість - самокритичність.

4. Професійна ригідність - професійна гнучкість.

5. Індиферентність - рефлексивність.

6. Імпровізація - стереотипність.

7. Професійна невпевненість - професійна самосвідомість.

8. Занижена самооцінка - висока самооцінка.

9. Спрощене розуміння дітей - глибоке розуміння дітей.

10. Односторонній підхід - цілісний підхід до дітей.

11. Самовладання - невитриманість.

12. Недостатня комунікативність - контактність.

13. Задоволення знаннями - пізнавальні потреби.

14. Стандартний підхід - творча спрямованість.