пʼятниця, 16 листопада 2018 р.

Розвиток і гармонізація особистості школяра через   формування  образного мислення

Розбудова нової української школи вимагає нових підходів до організації освітнього процесу. Основною ідеєю цієї Концепції є думка про те, що найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.      
Отож, навчатимемось і ми. Один із важливих напрямів української освіти – гуманітарний, що забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова. Мета літературної освіти – виховання гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.
На занятті у межах трансфер- містечка «Створення компетентнісного методичного простору в умовах реформування освіти» вчителі зарубіжної літератури говорили про реалізацію  наскрізних змістових ліній при викладанні предмету.         
 Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами,які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство у цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових  і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів. Їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища . Саме тому  заняття було інтегроване зі шкільними психологами,які виступали у ролі консультантів (І група) і експертів (ІІ група).
Першим і найголовнішим учасником освітнього процесу є особистість школяра. Концепція «Нової школи» пропонує нам орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
Учасники тренінгу переглянули  і обговорили відеоролик «НУШ. Орієнтація на потреби учня». Відмітили зміну ролі вчителя та учня. Якщо у знаннєцентричній освітній парадигмі, яка себе поступово вичерпує, учитель був транслятором знань, то  у сучасній розвивальній освітній парадигмі вчитель – транслятор своєї особистості, свого життєвого досвіду і мудрості. Основною функцією педагога стає психолого – педагогічний супровід, патронаж розвитку людини. Учасники активно працювали над вирішенням завдання:
 « На уроці вчитель передає учням знання, вміння і навички». За стандартом 2018 року  у цій фразі 5 помилок. Відшукайте їх.
Присутні мали змогу роздумати над запропонованою системою вправ для формування компетентностей через реалізацію наскрізних ліній.
-         Розвитку і гармонізації особистості школяра велику роль відіграє формування установок на виявлення позитивних особистісних якостей зокрема, вправа  «Який я колір?»
Уявіть перед собою коробку з великою кількістю кольорових олівців. Виберіть колір, який вам подобається. Не обов’язково, щоб він був вашим улюбленим кольором. Не поспішайте, пригадайте чудове відчуття свободи вибору. Подумки відкрийте коробку з олівцями і уважно роздивіться кожен із них. А тепер уявіть себе цим кольором. Говоріть за нього, адже він сам за себе не розповість.                                                         

Висновок: ця простенька, на перший погляд, вправа, насправді має глибокий  сенс. Кожен бачить світ по – своєму. Те, як ви описали колір, відображає вашу оригінальність і унікальність. Ваш колір – це ваше сприйняття, ваш унікальний, єдиний у своєму роді, буквально незрівнянний спосіб бачити і відчувати світ.

-         Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» передбачає формування в учнів толерантності щодо різноманітності способів діяльності і вираження думок. З цією метою учасники  тренінгу працювали з  мотиваторами: розгляньте картинки. Прочитайте підписи до них. Чи погоджуєтесь з ними? Зробіть свій життєствердний підпис.
-         Вправи,які би мав проводити вчитель під час валеохвилинок (музична релаксація, двозори) сприяють розвитку уміння правильно оцінювати себе,підвищувати самооцінку, впевненість формують образне мислення школярів. Таким чином реалізуються всі змістові лінії.
-         Розвитку і гармонізації особистості школяра велику роль відіграє формування установок на виявлення позитивних особистісних якостей, які формуються через наскрізну лінію «Громадянська відповідальність»( вправа  «Який я колір?»)
Вправа. Уявіть перед собою коробку з великою кількістю кольорових олівців. Виберіть колір, який вам подобається. Не обов’язково, щоб він був вашим улюбленим кольором. Не поспішайте, пригадайте чудове відчуття свободи вибору. Подумки відкрийте коробку з олівцями і уважно роздивіться кожен із них. А тепер уявіть себе цим кольором. Говоріть за нього, адже він сам за себе не розповість.
Висновок: ця простенька, на перший погляд, вправа, насправді має глибокий  сенс. Кожен бачить світ по – своєму. Те, як ви описали колір, відображає вашу оригінальність і унікальність. Ваш колір – це ваше сприйняття, ваш унікальний, єдиний у своєму роді, буквально незрівнянний спосіб бачити і відчувати світ.
Необхідна умова реалізації завдань курсу зарубіжної літератури – формування в учнів бажання читати, допитливості, образного мислення,здатності  глибоко сприймати і розуміти художній твір, відчувати радощі і прикрощі, що їх переживають літературні герої. Вміння емоційно відгукуватися на прочитане. Саме через читання реалізуються всі наскрізні лінії. Учасники тренінгу переглянули виступи переможців конкурсу «Пропоную прочитати». Група психологів запропонувала рекомендації щодо керування читанням школярів.