четвер, 28 січня 2021 р.

 

   Інтеграція християнських цінностей в освітній процес у контексті Державного стандарту базової середньої освіти

             

     26 січня 2021 вчителі основ християнської етики під час проблемного вебінару обговорили шляхи інтеграції християнських цінностей в освітній процес,навчальні предмети у контексті формування життєвих компетентностей учнів Нової української школи. Здобутками з даного питання поділилися вчителі:Герман Г.І.(ТЗОШ №16), Атаманчук Г.І. (ТЗОШ №25).

                Цікавою й актуальною була онлайн – зустріч з Самойлюк Анною, вчителькою основ християнської етики Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів, співавторкою програми з предмета. Виступаюча розповіла про основні зміни в новій програмі. Висвітлила власне бачення формування компетентностей у школярів через вивчення Біблії.

                 Плідна праця під час вебінару сприятиме підвищенню професійних навичок та проектуванню індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку вчителів основ християнської етики.

 понеділок, 18 січня 2021 р.

 


Формуємо траєкторію професійного розвитку

Оцініть власні уміння і навички! Потрібна допомога чи консультація?

Пропозиції, прохання...надсилайте на електронну адресу

Kovalchukluba61@gmail.com


Діагностичний опитувальник педагога щодо рівня організації навчально-освітнього процесу

Мета: виявлення утруднень вчителів зарубіжної літератури при організації методичної діяльності.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення:   вересень, січень

                                

Бланк опитувальника

 

1.     Прізвище, ім’я, по батькові           ___________________

2.     Який предмет викладає                 ___________________

3.     Педагогічний стаж                         ___________________

 

Види методичної діяльності

Самооцінка вчителя

Відчуваю утруднення

Володію питанням

Можу допомогти колегам

1. Цільовий компонент

 

 

 

Визначення мети уроку

 

 

 

Визначення мети позакласного заходу

 

 

 

Визначення мети планування

 

 

 

Визначення мети будь-якої діяльності

 

 

 

2. Змістовий компонент

 

 

 

Засвоєння ідей і понять науки (у рамках предмета, що викладається)

 

 

 

Оволодіння змістом підручника

 

 

 

Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями

 

 

 

Оволодіння передовим досвідом навчання

 

 

 

Робота з літературою за спеціальністю

 

 

 

Робота з літературою з методики

 

 

 

3. Проектований компонент

 

 

 

Розподіл матеріалу теми за уроками

 

 

 

Складання плану, конспекту уроку

 

 

 

Підбір теоретичного матеріалу до уроку

 

 

 

Підбір системи задач і вправ

 

 

 

Підбір діагностичного матеріалу

 

 

 

Вибір форм і методів навчання

 

 

 

Вибір структури уроку

 

 

 

4. Організаційний компонент

 

 

 

Постановка мети уроку і забезпечення сприйняття її учнями

 

 

 

Організація сприйняття того, що вивчається

 

 

 

Організація осмислення навчальної інформації

 

 

 

Організація закріплення і застосування на практиці отриманих знань

 

 

 

Організація власної діяльності на уроці

 

 

 

Організація колективної діяльності на уроці

 

 

 

Поєднання індивідуальної і групової діяльності учнів

 

 

 

Підтримання необхідного темпу уроку

 

 

 

Організація індивідуально-диференційованого підходу до учнів

 

 

 

Використання елементів проблемного навчання:

створення проблемної ситуації;

висування гіпотези;

логічний доказ її.

 

 

 

Навчання учнів:

прийомам планування;

самоконтролю;

прийомам скорочення записів;

раціональній витраті часу;

умінням висловлювати свою думку;

прищеплення навчальних навичок, специфічних для даного предмета

 

 

 

Володіння методикою проведення навчальних занять:

перевірка підсумків попередньої роботи;

презентація нового матеріалу;

практика під керівництвом учителя;

незалежна самостійна практика учнів;

самоконтроль і самооцінка результатів роботи;

узагальнення навчального матеріалу;

визначення домашнього завдання;

підбиття підсумків заняття

 

 

 

5. Контрольно-оціночний компонент

 

 

 

Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно до рівнів навчальних досягнень

 

 

 

Структурування завдань для тематичної атестації

 

 

 

Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

Визначення форми проведення тематичної атестації

 

 

 

Методика проведення різних форм тематичної атестації

 

 

 

Обґрунтування виставлених оцінок

 

 

 

Дотримання такту при виставленні оцінок

 

 

 

Організація корекційної роботи за результатами тематичної атестації

 

 

 

Форми проведення повторної атестації

 

 

 

Самоконтроль