пʼятницю, 26 травня 2023 р.

 

                    Педагогічна діяльність учителя 

    зарубіжної літератури як обєкт діагностики

 


Проблема діагностики педагогічної діяльності вчителя надзвичайно актуальна і важлива для вирішення питань вдосконалення викладання і системи неперервного підвищення кваліфікації вчителів.

                     Очікувані результати від діагностики


-         Виявлення нових підходів та ідей в оцінюванні професійної майстерності педагогів;

-         знаходження шляхів підвищення професійної майстерності педагогів в освітньому процесі;

-         створення методичних рекомендацій щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

 

           Методичні рекомендації  щодо підвищення професійної

                       майстерності педагогічних працівників

При  підвищенні професійної майстерності педагогічних працівників потрібно передбачити такі напрями:

-         удосконалення й поповнення знань з предмета;

-         ознайомлення з найбільш визначними досягненнями;

-   розвиток педагогічних, психологічних і методичних знань, вмінь та методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності;

-    формування навичок роботи з новими технологіями;

- процес підвищення професійної майстерності, оволодіння сучасними технологіями навчання шляхом самоосвіти;

-  ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності.

         Активне, творче та зацікавлене виконання наведених вище методичних рекомендацій дозволить учителеві підвищити ефективність та результативність діяльності в різних ситуаціях, поліпшити свою педагогічну майстерність, скласти план розвитку власної педагогічної культури, отримати задоволення від рівня саморозвитку і найголовніше – впливати на формування інтелектуальної духовно багатої творчої особистості, випускника Нової української школи.

Презентація ТУТ

https://docs.google.com/presentation/d/1yaODq52YzpRp3djU1fCBAcBTDqqFXhIT/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true


понеділок, 15 травня 2023 р.


                                               Дорогі «ОДНОДУМЦІ»

 

Завершується надскладний навчальний рік. Усі ми його вистояли гідно!

Ми тримали освітній фронт! Ми перемогли страх, розчарування,відчай!

Ми врятували десятки тисяч дитяч душ! Ми дали крила нашим випускникам!

ВИ НАЙКРАЩІ!!!

 

Спробуймо провести вихідну рефлексію для себе! Цінність життя полягає в дрібницях!

Дайте відповіді на запитання:

1.Який рівень тривожності у Вас на кінець року:

0 – все добре

6- тривожний

10 – вкрай тривожний

12 – потребую психологічної допомоги

Рік, що минув, не лише навчальний! Це рік нашого житт,яке не повернути!

 

 

                                                                      1.Анкета

 Оцінка рівня інноваційного потенціалу вчителя

Місце роботи_____________________________________________________________

Прізвище, ініціали_________________________________________________

 

1. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність?

а) цікаво створити щось нове;  б)  підвищується інтерес дітей до навчання та виховання; 

в) зростає авторитет серед батьків і дітей;  г) підвищується статус серед колег; 

д) усвідомлюєш власні здібності, зростає самоповага;

е)  з'являється реальна можливість реалізувати себе, свої сили й здібності, досвід і майстерність;

є) підвищується ефективність роботи.

 

2. Які нововведення Ви внесли в навчальний процес за останні 2роки? Що змусило, спонукало вас це зробити?________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. На розв'язання якої проблеми вони були спрямовані?_____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Оцініть результати, досягнуті Вами на уроках із застосуванням нововведень:

а) досягнуті кращі результати;

б) отримані результати такі ж, як і попередні;

в) отримані результати гірші від попередніх;

 

5.Які зміни відбуваються в діяльності учнів на уроках?

а) стають більш активними;

б) підсилюється їхня пізнавальна самостійність;

в) підвищується рівень пізнавального інтересу.

 Виходячи з проведеної роботи із застосування інноваційних методик, допишіть інші зміни в діяльності учнів і її результатах:_______________________________

г) не бачу змін

 

6. Скільки разів у минулому навчальному році Ви пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі:

  а) жодного разу;     б) 1 – 5 разів;  г) 6 – 10 разів;   д ) 11 - 20 разів;  е) понад 20 разів

 

7. Що чекаєте від своєї участі в інноваційній діяльності?

а) кращих результатів своєї роботи;

б) особистого задоволення власною працею;

в) суспільного, морального визнання;                   

г) пріоритетного становища (уваги до вчителя).

Підкресліть найбільш важливі для вас фактори.

 

Назвіть,    які    з    вище    названих    вами    очікувань    підтвердилися    на    практиці_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. З якими інноваційними технологіями знайомі, а які активно використовуєте у своїй роботі?

п/п

Назва технології

Не знаю

Знаю

Викори-

стовую

1.

Особистісно-орієнтовані технології

 

 

 

2.

Проектні технології

 

 

 

3.

Ігрові технології

 

 

 

4.

Інформаційно-комунікаційні

 

 

 

5.

Нова освіта (Біоадекватнатехнологія)

 

 

 

6.

Текстоцентрична технологія

 

 

 

7.

Теорія проблемного навчання

 

 

 

8.

Проблемно-діалогічне навчання

 

 

 

9.

Артпедагогіка

 

 

 

10

Ейдетика

 

 

 

11

Інші (дописати, які)

 

 

 

 

 

9. Які проблеми інноваційного спрямування для Вас потребують опрацювання та вдосконалення?_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Які технології хочете побачити в практичному використанні?_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. З використання яких технологій можете провести майстер-клас?__________

 

 

 

                            2. ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА

                            методичної роботи учителя

 

Місце роботи____________________________________________________________

Прізвище, імя, по батькові________________________________________________

Стаж роботи____________категорія, звання__________________________________

Тема самоосвіти _________________________________________________________

________________________________________________________________________

1. Що у навчально-виховній та методичній роботі вдається Вам найкраще і чим із свого досвіду можете поділитися з колегами?_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які утруднення у навчально-виховній та методичній роботі маєте і що хочете вдосконалити?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сформулюйте методичну проблему,  над якою Ви б хотіли працювати у майбутньому?____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. В яких формах методичної роботи Ви берете чи бажаєте брати участь (потрібне відмітити)?

 

п/п

Форми інноваційної методичної діяльності

Відмітка про участь

1.

Семінари (практикуми, науково-практичні, проблемні,  методологічні, психолого-педагогічні)

 

2.

Творчі групи

 

3.

Школа перспективного педагогічного досвіду

 

4.

Школа молодого учителя (стажист чи наставник)

 

5.

Школа педмайстерності

 

6.

Місячник педмайстерності

 

7.

Майстер-класи

 

8.

Тренінги

 

9.

Творчі звіти, педвиставки, методичні тижні, фестивалі і ярмарки педагогічної творчості

 

10.

Підготовка та видання буклетів, науково-методичних та науково-практичних посібників, створення презентацій

 

11.

Висвітлення своєї науково-методичної діяльності у фаховій пресі

 

12.

Самоосвітня діяльність

 

13.

Дослідницько-експериментальна  та творчо-пошукова робота

 

 

5. Які форми методичної роботи Ви вважаєте найбільш ефективними і чому?______

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Що б Ви хотіли змінити в організації методичної роботи ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                                      Дякую за працю! Мирного і сонячного відпочинку влітку!