пʼятниця, 10 грудня 2021 р.

 

           Педагогіка серця – джерело адаптації п’ятикласників

 

            Питання адаптації – одне з найважливіших питань у роботі класних керівників , які працюють з учнями 5 класу. Дуже часто це питання недооцінюється всіма членами освітнього процесу: для п’ятикласників багато нових вчителів, батьки не можуть змиритися з тим, що знизились бали, а окремі вчителі ідуть на урок до учнів 5 класу з небажанням враховувати особливості адаптації цього віку.  

  Часто виникає питання, коли розглядати питання адаптації п’ятикласників на шкільному консиліумі? Не пізніше листопада. За цей час учні або адаптувались, або ні.

          Як зробити так, щоб адаптація була безболісною? Про це спілкувалися класні керівники 5- х класів тернопільських загальноосвітніх закладів на вебінар - навігаторі з проблеми: «Організація адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі».

          В основній школі докорінно змінюються умови навчання: діти  переходять від основного вчителя до системи «класний керівник – вчителі предметники», часто до кабінетної системи. На питання, чи відрізняється чим – небудь навчання в 5 класі від початкових класів, діти часто відповідають: «Малята просто вчаться рахувати, а ми вчимо математику; раніше  просто читали оповідання про те, що було, а тепер вчимося історії».          На вебінарі розкрито причини труднощів періоду адаптації у зв’язку з віковими особливостями учнів та ознаки успішної адаптації п’ятикласників. Запропоновано методичні рекомендації для вчителів – предметників та батьків.                                                           


                                                         

       Важливим компонентом при адаптації учнів 5 класу є гра як на уроках, так і в позаурочний час. «Гра –це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ» (В.Сухомлинський).

Слухачам запропоновано систему розвивальних ігр, які сприятимуть полегшенню адаптації п’ятикласників.

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТУТ:

https://docs.google.com/presentation/d/1mGf2xwIexgVwR0OTgnhWENt76GpS0yv2/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true

середа, 8 грудня 2021 р.

 

Учителі зарубіжної літератури Тернополя готуються зустріти «нушенят»

         Освіта України зараз живе найактуальнішим питанням: підсумки НУШ у початковій школі і впровадження Концепції в основній школі.

      Сьогодні ми розпочали роботу дискусійної платформи учителів зарубіжної літератури «Учитель – новатор». Мета дискусійної платформи –навчально – методичне забезпечення реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти.

        Фундаментом для роботи в адаптаційних 5-6 класах є  наступність в організації освітнього процесу у відповідності до Державного стандарту базової середньої освіти. Чому так важливо усвідомити, яку базу мають наші нушенята?

       У модельних навчальних програмах враховано основні здобутки початкової школи. При виборі творів для текстуального вивчення і теоретико – літерату-рознавчих понять враховано компетентності, які учні мають набути протягом навчання в початковій школі.

       Реалізація наступності в навчанні
досягається за рахунок узгодження змісту очікуваних результатів, видів навчальної діяльності та організаційно – методичного забезпечення в початковій та основній ланках освіти. 


        Вдячна за співпрацю своїй колезі Гордіюк Надії Мирославівні, консультантці ТКМЦНОІМ, тренерці НУШ,яка розповіла учасникам зустрічі про підсумки роботи НУШ у 1-4 класах та безперервність у впровадженні Концепції, провела тренінгові вправи,які спрямовують освітній процес на розвиток ключови
х компетентностей і наскрізних умінь школярів.

     

середа, 1 грудня 2021 р.

Список учасників

Освітнього  трансфер-містечка інноваційних можливостей (Д#07 Т’mistechko)

     25.11.2021 року (локація «Формувально - коригуюча», Ковальчук Л.М.)  

                                                                 (2год.)

               (для вчителів зарубіжної літератури та основ християнської етики)

                                           Інструментарій 

    та техніки формувального оцінювання

 СЕРТИФІКАТИ ТУТ

https://drive.google.com/file/d/1nxXrLisArlH5C7hurwpLqqA3H8XfXLHU/view?usp=sharing


пʼятниця, 26 листопада 2021 р.

 

          Інструментарій та техніки формувального оцінювання

          Одним із найважливіших аспектів педагогічної діяльності є оцінювання здобутих результатів, в ході якого можна встановити успішність і ефективність навчального процесу. В умовах переорієнтування шкільної освіти на компетентнісну парадигму перед учителями постало завдання зміни традиційних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів і розширення інструментарію оцінки.
Педагог має опанувати методи і прийоми, що дають змогу оцінювати предметні, метапредметні й особистісні результати школяра на різних етапах навчального процесу. Ці завдання покликане розв’язати формувальне (внутрішнє) оцінювання.

        Про інструментарій та техніки формувального оцінювання йшлося на 7 освітньому трансфер – містечку інноваційних можливостей у формувально – коригуючій локації вчителів зарубіжної літератури та основ християнської етики.

 


https://docs.google.com/presentation/d/1SrdTUelSOALzddUvHWK9nSTIx5NklEO_/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true    ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТУТ

пʼятниця, 12 листопада 2021 р.

 

                                     

                                        АНОНС

                               25. 11.2021  відбудеться

 Освітнє трансфермістечко інноваційних можливостей D#07 Tmistechko «Формувальне оцінювання в освітньому процесі»    

                              

Пропоную ознайомитись, поповнити  методичну скарбничку знаннями про

 

                                                                      

Інструментарій та техніки формувального оцінювання

 Покликання ТУТ : https://meet.google.com/spn-jccn-hih

середа, 10 листопада 2021 р.


 

    МОЯ  СУПЕРВІЗІЙНА    

                                          СТОРІНКА

 

      На прохання педагогів про

оцінювання учнівських проєктів


 

Проектна діяльність - одна з найпопулярніших форм організації роботи з учнями, що забезпечує досягнення зазначеної мети.

Робота над проектом: формує комунікативні   навички; розвиває пізнавальні інтереси та творчі здібності учнів;

        сприяє систематизації та інтеграції знань.

 

    Оцінювання учнівського проекту

 Показники та критерії за якими буде проводитись оцінювання мають бути простими та зрозумілими. Серед орієнтовних показників, за якими відбувається оцінювання результативності проекту можуть бути:

  значущість та актуальність проблеми проекту;

 доцільність методів дослідження й обробки  даних;

  активність кожного учасника; колективний характер рішень;

 характер спілкування, взаємодопомоги; залучення знань з інших предметів;

  уміння аргументувати свої висновки;

  естетика оформлення презентаційних результатів;

  уміння відповідати на запитання опонентів;

 презентація проекту; використання проектних результатів.

 

 

 

 

четвер, 21 жовтня 2021 р.

 

«Є тільки один ідеал довершеності, перед яким схиляються усі народи. Це ідеал, що його нам дає християнство» (К.Ушинський).

    Одним із першочергових завдань НУШ є забезпечення виховання підростаючого покоління на засадах традиційних українських духовних і моральних цінностей .Тому виникає необхідність вивчення курсу «Основи християнської етики», мета якого – формування в учнів християнських моральних чеснот.

 Пріоритетність духовно – морального виховання у процесі формування життєвих компетентностей школярів – тема чергової зустрічі вчителів основ християнської етики міста Тернополя.

ХХІ століття разом з розвитком інноваційних технологій принесло ряд випробувань у сім’ї учасників освітнього процесу – сучасні діти позбавлені основ здорового дитинства:

-         перевантаження змістом навчальних програм;

-         емоційно неврівноважені батьки або їх відсутність;

-         безперервна зайнятість гаджетами;

-         відсутність збалансованого харчування;

 

За втрату повноцінного дитинства приходить сумна розплата: за останні 15 років:

-         кожна п’ята дитина має розлади психіки;

-         поширеність синдрому дефіциту уваги зросла на 43%;

-         поширеність підліткової депресії зросла на 37%;

-         частота самогубств серед дітей 10-14 років зросла на 200%.

Як би не було боляче,слід визнати що однією з першочергових причин такого жалюгідного становища є глибока бездуховність учасників освітнього процесу. Тому так важливо активізувати роботу вчителя основ християнської етики. Актуальними як ніколи, є слова Митрополита Андрея Шептицького: «У кожну працю треба вкладати своє серце, цілого себе,і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає добрих наслідків».

Думками про формування духовності учасників освітнього процесу поділився запрошений на зустріч Голова комісії Тернопільсько – Зборівської  Архиєпархії УГК  о. Іван Зозуля. Отець презентував слухачам тему «Золоте правило у роботі з дітьми ». Глибоко прокоментував стан дітей з різними психологічними проблемами, розкрив шляхи роботи з ними. Наголосив на ролі вчителя основ християнської етики у формуванні компетентностей школяра. Вчителі мали змогу почути відповіді на різноманітні питання духовності та викладання предмету, отримали методичні рекомендації щодо активізації позакласної роботи.

Відео до семінару ТУТ:

https://www.youtube.com/watch?v=qHVD_6cpwLk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%92%D0%95%D0%96%D0%90