понеділок, 9 травня 2022 р.


 

               Про модельні програми та підручники 

               курсів духовно-морального спрямування

 

               Семінар – навігатор для вчителів основ християнської етики мав на меті узагальнити,систематизувати  і визначитись з вибором модельних програм в освітніх закладах.

             Успішна розбудова незалежної Української держави, її повноправна інтеграція до європейської та міжнародної спільноти вимагають належної уваги до виховання молодого покоління українців. Одним із головних і актуальних складників формування нової генерації українських громадян сьогодні є моральна компетентність. Висока мораль, яка здатна подолати егоїстичні запити людської особистості й підняти її до рівня громадянської жертовності може бути сформована на духовних і моральних цінностях, ефективність яких була перевірена тривалим вітчизняним та закордонним досвідом. Для належного виховання високоморальних громадян Української держави пропонується модельна навчальна програма для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» за редакцією В.М.Жуковського.

               Етика як шкільний предмет у 5–6 класах сприяє усвідомленню учнем/ученицею важливих аспектів людських взаємовідносин у родині, найближчому оточенні, колективі, спільноті, у різних ситуаціях реального життя, дає можливість зрозуміти суть і природу духовних цінностей, їх роль у здійсненні кожною людиною морального вибору, розв’язанні життєвих проблем. Метою навчання «Етики» як складника соціальної та здоров'я-збережувальної освітньої галузі є розвиток доброчесної, відповідальної та виваженої поведінки, що відповідає моральним цінностям і орієнтирам особистості, формування в учня/учениці навичок гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії та спілкування, морального ставлення до інших.  етики забезпечуватимуть дві програми:

Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В.,Желіба О.В., Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.)

 

В основу курсу «Вчимося жити разом» покладено концепцію етичної поведінки і життєдіяльності людини, що базується на:

- загальнолюдських цінностях;

- фундаментальних правах людини;

- ідеях сталого розвитку людства.

Курс морального спрямування “Вчимося жити разом. 5-6 класи” середньої освіти забезпечуватиме програма за редакцією (авт. Ворон-цова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)

             Предмет «Культура добросусідства» для 5–6 класів є складником наскрізного курсу «Культура добросусідства», програми якого розроблені для різних ланок освіти – від дошкілля до освіти дорослих. Він спрямований на розвиток освіти впродовж життя, демократизацію освітнього середовища, підтримку міжкультурної і миротворчої освіти та широкої соціальної інклюзії в Україні (автори – укладачі програми Араджионі М.А., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Потапова В.І., Унгурян І.К.)”

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТУТhttps://docs.google.com/presentation/d/1Ua8eniQ87yGiapK1gG5v3KbcK6t79yoF/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true

пʼятниця, 15 квітня 2022 р.

 

          Адаптивність п’ятикласників –

      одна з передумов успішної реалізації    

  Дерстандарту НУШ на уроках зарубіжної

   літератури та основ  християнської етики    

 

     Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей D#08Tmistechko

 

Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей D#08T’ зібрало вчителів зарубіжної літератури та основ християнської етики міста Тернополя у модельно - діяльнісній локації 14 квітня 2022 року.

Уроки літератури та основ християнської етики – фундамент людської моралі. Саме вони є будівничими храму людського. «Тепер, коли ми навчилися літати в повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби,нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі, як люди» (Бернард Шоу).

Корективи у шкільне життя внесла війна. Кожен учасник освітнього процесу, немов оголений нерв. Дуже непросто швидко перебудуватись та мобілізуватись у нових умовах. Особливі складності виникнуть у майбутніх п’ятикласників – нушенят. Про адаптивність як одну з передумов успішної реалізації Держстандарту НУШ велась мова на Дистанційному освітньому трансфер-містечку інноваційних можливостей. Консультант ТКМЦНОІМ , психолог, супервізор Несмашна Галина розкрила особливості адаптації п’ятикласників у нових умовах, наголосила на психологічній готовності педагогів до змін та інновацій.

Про особливості модельних програм для курсів морально - духовного спрямування та вибір їх учителями ОХЕ розповіла консультант, супервізор ТКМЦНОІМ Ковальчук Л.М. На жаль,

основи християнської етики як предмет відсутній у 5 класі. Як нагадування, сьогодні особливо актуальними стали слова Антуан де Сент-Екзюпері : « Є лише одна проблема – одна-єдина у світі – повернути людям духовний зміст, духовні турботи...» Думаю, що МОН України мало би доповнити перелік модельних програм з курсу і прогрифувати програму « ДУХОВНІСТЬ І МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА» для 5–6 класів для закладів загальної середньої освіти.

(Автори: Жуковський В. М.,Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г.,

Губеня І. І., Лахман Н.М.)

 

пʼятниця, 1 квітня 2022 р.

 

      Державна служба якості освіти повідомляє

              

            

Оцінювання учнів під час війни

 

 

Оцінювання результатів навчання учнів потребує гнучкості в умовах, коли не всі школи можуть повноцінно відновити освітній процес, а ті заклади, що розпочали навчання, надають освітні послуги чималій кількості дітей, які змушені були покинути свої домівки.

Школам, у яких освіту здобувають діти з числа внутрішньо переміщених осіб, варто підготувати на кінець навчання супровідний лист для кожної дитини. Це дасть змогу мінімізувати потенційні навчальні втрати у дітей, які через війну були змушені навчатися не у своїх школах. Такий лист дасть змогу перезарахувати оцінки учням у закладі освіти їхнього постійного навчання та оптимально організувати його продовження.

За бажанням можна вести «Щоденник навчання», у якому учні фіксуватимуть вивчені теми з навчальних предметів, види діяльності, які вони виконували (наприклад, проекти, вправи, ігри, досліди), прочитані книги тощо. Ведення такого щоденника не підлягає оцінюванню, це справа добровільна, а класний керівник лише радить учневі, як за бажання організувати таку роботу.

Докладно👉 https://bit.ly/3JX1uWE

Інформаційний матеріал підготовлено для Державної служби якості освіти в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe, Support to Ukraine’s Reforms for Governance), та у співпраці з командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України.

«Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

#UAразом

 

Два основних види оцінювання результатів навчання учнів

Попри війну незмінними залишаються два основних види оцінювання результатів навчання учнів — надання зворотного зв’язку та супроводу дітям (формувальне оцінювання) і визначення якості результатів навчання (підсумкове оцінювання).

Формувальне оцінювання залишається важливим засобом підтримки учнів у навчанні. Йдеться про надання усного (переважно) та письмового зворотного зв’язку, індивідуальні та групові консультації щодо допомоги у виправленні типових помилок, надання порад щодо подальшого навчання.

Підсумкове оцінювання в умовах нестабільного доступу учнів до освітнього процесу, їх стресового стану ліпше не проводити у вигляді окремих підсумкових контрольних робіт, а натомість здійснювати його на підставі поточного оцінювання (за результатами тестів на електронних платформах та з допомогою інших способів перевірки результатів навчання).

Відповідні рішення про зменшення або скасування кількості контрольних робіт, передбачених календарними планами, школа може ухвалити рішенням педагогічної ради.

В окремих випадках підсумкове річне оцінювання можна здійснювати за результатами підсумкового оцінювання за перший семестр. Наприклад, для учнів, які опинилися в зоні активних бойових дій, зазнали фізичних або психологічних травм, не мали доступу до навчальних матеріалів тощо. Для учнів, які після евакуації з зони бойових дій навчалися в інших школах (в Україні або за кордоном), здійснюється перезарахування оцінок (за їх наявності).

Супровідний лист для внутрішньо переміщених дітей

Школам, у яких освіту здобувають діти з числа внутрішньо переміщених осіб, варто підготувати на кінець навчання супровідний лист для кожної дитини. Це дасть змогу мінімізувати потенційні навчальні втрати у дітей, які через війну були змушені навчатися не у своїх школах.

У супровідному листі необхідно вказати:

·         назву школи, у якій дитина навчалася, та термін навчання (з… до…);

·         форми навчання (очна, дистанційна, змішана);

·         теми з предметів, які дитина вивчала, поточні/підсумкові оцінки (якщо були);

·         характер соціально-психологічної допомоги (якщо була);

·         рекомендації щодо подальшої роботи з дитиною (за наявності).

Такий лист дасть змогу перезарахувати оцінки учням у закладі освіти їхнього постійного навчання та оптимально організувати його продовження.

Щоденник навчання

За бажанням внутрішньо переміщених учнів та їхніх батьків можна організувати ведення «Щоденника навчання», у якому учні фіксуватимуть вивчені теми з навчальних предметів, види діяльності, які вони виконували (наприклад, проекти, вправи, ігри, досліди), прочитані книги тощо. Ведення такого щоденника не підлягає оцінюванню, це справа добровільна, а класний керівник лише радить учневі, як за бажання організувати таку роботу.

«Щоденник навчання» може стати в пригоді класному керівникові для написання супровідного листа учневі, але в жодному разі учитель не має дорікати учневі за відсутність такого щоденника і наполягати на його веденні.

Класний керівник може обговорити з дитиною (або її батьками) доступ до додаткових інтернет-ресурсів, крім основної платформи, на якій школа розгортає дистанційне навчання. Класному керівникові також варто поцікавитись навчальними уподобаннями, обговорити можливості забезпечення читацьких інтересів дитини (шкільна, міська бібліотеки, книгообмін між однокласниками, буккросинг тощо). Отримана інформація допоможе розробити індивідуальну траєкторію навчання з орієнтовним переліком видів активності на кожний день тижня.

 

вівторок, 15 березня 2022 р.

 

                        Навчання під час війни

 

 

Довідковий центр Eduforsafety

На цій платформі ви знайдете розклад цікавих онлайн-занять на кожний день з вчителями з різних країн. Також тут вам допоможуть знайти офлайн-школу в тій країні, де ви опинилися, яка готова підтримати навчання вашої дитини.

 

Освітній фронт від школи GlobalKids

Школа GlobalKids запрошує всіх охочих 0-11-класників для онлайн-занять. Посилання на щотижневий розклад на головній сторінці школи.

 

Центр освіти «Оптіма» відкрила безоплатний доступ до навчання для усіх учнів 1-11 класів, які мають доступ до інтернету.
Наразі доступ ви можете отримати на місяць. У разі продовження воєнних дій адміністрація школи може продовжити безплатний доступ. Реєстрація здійснюється за посиланням 
https://optima.school/vstup/demo-dostup-do-navcalnogo-sajtu.

 

Дистанційний ліцей«Меридіан» відкриває платформу зі своїми навчальними матеріалами на вільній основі для всіх охочих на період воєнного часу. Для учнів ліцею будуть доступні відеоматеріали, презентації та додаткові матеріали всього навчального року з усіх предметів згідно з програмами Міністерства освіти та науки України. Заходьте на сайт https://meridianonline.com.ua/, «замовляйте  консультацію» та обирайте ваш клас. Заняття передбачені для учнів 9-11 класів.

 

Команда онлайн-школи Grand-Expo на період воєнного стану в Україні відкриває доступ до 532 кейс-уроків, які допоможуть дітям із користю провести час, відволіктися, навчитись та дізнатись багато нового.

 

Центр Дистанційної Освіти «Джерело»

«Джерело» надає всім охочим вільний доступ до кінця навчального року до повного пакета «Слухач» (1-11 класи) для самонавчання. Це означає, що дитина може продовжувати самостійне опанування шкільної програми при наявності доступу до мережі Інтернет. Реєстрація за посиланням https://cdo.org.ua/reg/.

понеділок, 31 січня 2022 р.

 

         Сучасний підручник як провідний засіб реалізації  

                НУШ на уроках зарубіжної літератури

 

        

Зарубіжна література є складником мовно- літературної освітньої галузі. Згідно із пропонованою модельною навчальною програмою «Зарубіжна літе
-ратура» вивчається окремо як самостійний і самодостатній предмет, що має унікальну неперервну традицію викладання (з 1991 р.) в умовах Незалеж-ності і сприяє її утвердженню.                                                                          Предмет «Зарубіжна література» відіграє важливу роль у системі мов-но-літературної освіти. Насамперед тому, що за допомогою найкращих тво-рів світового красного письменства він відкриває українському школяреві розмаїття культур різних країн, складність і багатогранність людських сто-сунків та почуттів, історію духовного розвитку людства, відображену в літе-ратурних творах.

       Мета предмета «Зарубіжна література» для адаптаційного циклу (5–6 класи) полягає в тому, аби забезпечити перехід учнів на новий, складніший рівень осмислення художніх творів, ознайомити їх з низкою творів, які належать до літературного канону зарубіжної літератури і водночас зберегти та розвинути інтерес до читання, що був закладений в початковій школі.

      Учителі зарубіжної літератури міста мали змогу зустрітись з авторкою підручника «Зарубіжна література. 5 клас» Міляновською Ніною та обгово-рити основні його аспекти.

    Підручник наповнений новим баченням актуальної тематики та проблема-тики художніх текстів. Вражає глибока структурованість, методичний супро-від викладання предмету. Вдало підібрані ілюстрації до творів сприятимуть мотивації учнів до вивчення зарубіжної літератури, формуватимуть активних читачів. 

Фантазерчик, Знаюся і Згадайко - господарі підручника забезпечать нушенятам цікаві уроки - зустрічі з літературними героями.

Учителі зарубіжної літератури міста голосують за підручник Міляновської Н.Р.


 


           Роль класного керівника в організації ефективного і безпечного освітнього середовища

 

            Ми усі є свідками активізації таких негативних явищ серед учнівської


молоді, як насильство, кібертретирування, секстинг, булінг тощо, що

не може не викликати стурбованості й посиленої уваги широких кіл

громадськості, освітян, батьків у більшості країн світу.

           Цілком логічно, що виникає необхідність захистити, убезпечити, попе-

редити наслідки впливу на особистість несприятливих факторів і чинників. Особливо це актуально для освітнього закладу, адже будь-яке соціальне середовище, зокрема й освітнє, впливає на перебіг у ньому життєдіяльності людини, оскільки складається із сукупності матеріальних ресурсів, психологічних факторів, міжособистісних відносин. Дослідники, які вивчають коло проблем, пов’язаних з питанням психологічної безпеки освітнього середовища, вважають, що психотравмуючі ситуації прямо чи опосередковано впливають на фізичне і психічне здоров’я особистості. Зокрема, до психотравмуючих ситуацій у навчальному процесі освітнього закладу можна віднести:

X конфлікти у стосунках вчитель – учень, учень – учень, учень –

батьки тощо;

X проблема адаптації в освітньому середовищі;

X атмосфера конкуренції між однолітками;

X надмірна вимогливість педагогів тощо.

Що впливає на безпечне освітнє середовище?

1. Якість міжособистісних відносин позитивні фактори (довіра, доброзич-ливість, схвалення, толерантність); негативні фактории (агресивність, кон-фліктність, ворожість, маніпулятивність).

2.Захищеність в освітньому середовищі – оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього простору.

3. Комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та домі-нуючих переживань у процесі взаємодії дорослих

і дітей в освітньому сере-довищі закладу.

4. Задоволеність освітнім середовищем – задоволення базових потреб дитини у:

– допомозі та підтримці;

– збереженні та підвищенні її самооцінки;

– пізнанні та діяльності;

– розвитку здібностей і можливостей.

        Створення ефективної системи освіти є завданням складним і надзвичайно відповідальним. Тому для освітян важливо мати дієвий інстру-ментарій для цієї роботи. Ним може стати документ закладу «Кодекс безпечного освітньо-го середовища» (далі – КБОС).                                                                     Головною метою КБОС у закладі є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії у навчально-виховному процесі, а також захист дітей від насиль-ства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчальних закладів).

Ці та інші питання організації ефективного і безпечного освітнього середовища класні керівники 5-8 класів обговорили на методичному кластері  «РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА».

Презентація ТУТ  https://docs.google.com/presentation/d/1hJnCcqQeP42v78RGQmc87S8lWOhYsjOH/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true