пʼятницю, 26 листопада 2021 р.

 

          Інструментарій та техніки формувального оцінювання

          Одним із найважливіших аспектів педагогічної діяльності є оцінювання здобутих результатів, в ході якого можна встановити успішність і ефективність навчального процесу. В умовах переорієнтування шкільної освіти на компетентнісну парадигму перед учителями постало завдання зміни традиційних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів і розширення інструментарію оцінки.
Педагог має опанувати методи і прийоми, що дають змогу оцінювати предметні, метапредметні й особистісні результати школяра на різних етапах навчального процесу. Ці завдання покликане розв’язати формувальне (внутрішнє) оцінювання.

        Про інструментарій та техніки формувального оцінювання йшлося на 7 освітньому трансфер – містечку інноваційних можливостей у формувально – коригуючій локації вчителів зарубіжної літератури та основ християнської етики.

 


https://docs.google.com/presentation/d/1SrdTUelSOALzddUvHWK9nSTIx5NklEO_/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true    ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТУТ

пʼятницю, 12 листопада 2021 р.

 

                                     

                                        АНОНС

                               25. 11.2021  відбудеться

 Освітнє трансфермістечко інноваційних можливостей D#07 Tmistechko «Формувальне оцінювання в освітньому процесі»    

                              

Пропоную ознайомитись, поповнити  методичну скарбничку знаннями про

 

                                                                      

Інструментарій та техніки формувального оцінювання

 Покликання ТУТ : https://meet.google.com/spn-jccn-hih

середу, 10 листопада 2021 р.


 

    МОЯ  СУПЕРВІЗІЙНА    

                                          СТОРІНКА

 

      На прохання педагогів про

оцінювання учнівських проєктів


 

Проектна діяльність - одна з найпопулярніших форм організації роботи з учнями, що забезпечує досягнення зазначеної мети.

Робота над проектом: формує комунікативні   навички; розвиває пізнавальні інтереси та творчі здібності учнів;

        сприяє систематизації та інтеграції знань.

 

    Оцінювання учнівського проекту

 Показники та критерії за якими буде проводитись оцінювання мають бути простими та зрозумілими. Серед орієнтовних показників, за якими відбувається оцінювання результативності проекту можуть бути:

  значущість та актуальність проблеми проекту;

 доцільність методів дослідження й обробки  даних;

  активність кожного учасника; колективний характер рішень;

 характер спілкування, взаємодопомоги; залучення знань з інших предметів;

  уміння аргументувати свої висновки;

  естетика оформлення презентаційних результатів;

  уміння відповідати на запитання опонентів;

 презентація проекту; використання проектних результатів.