понеділок, 9 травня 2022 р.


 

               Про модельні програми та підручники 

               курсів духовно-морального спрямування

 

               Семінар – навігатор для вчителів основ християнської етики мав на меті узагальнити,систематизувати  і визначитись з вибором модельних програм в освітніх закладах.

             Успішна розбудова незалежної Української держави, її повноправна інтеграція до європейської та міжнародної спільноти вимагають належної уваги до виховання молодого покоління українців. Одним із головних і актуальних складників формування нової генерації українських громадян сьогодні є моральна компетентність. Висока мораль, яка здатна подолати егоїстичні запити людської особистості й підняти її до рівня громадянської жертовності може бути сформована на духовних і моральних цінностях, ефективність яких була перевірена тривалим вітчизняним та закордонним досвідом. Для належного виховання високоморальних громадян Української держави пропонується модельна навчальна програма для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» за редакцією В.М.Жуковського.

               Етика як шкільний предмет у 5–6 класах сприяє усвідомленню учнем/ученицею важливих аспектів людських взаємовідносин у родині, найближчому оточенні, колективі, спільноті, у різних ситуаціях реального життя, дає можливість зрозуміти суть і природу духовних цінностей, їх роль у здійсненні кожною людиною морального вибору, розв’язанні життєвих проблем. Метою навчання «Етики» як складника соціальної та здоров'я-збережувальної освітньої галузі є розвиток доброчесної, відповідальної та виваженої поведінки, що відповідає моральним цінностям і орієнтирам особистості, формування в учня/учениці навичок гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії та спілкування, морального ставлення до інших.  етики забезпечуватимуть дві програми:

Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В.,Желіба О.В., Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.)

 

В основу курсу «Вчимося жити разом» покладено концепцію етичної поведінки і життєдіяльності людини, що базується на:

- загальнолюдських цінностях;

- фундаментальних правах людини;

- ідеях сталого розвитку людства.

Курс морального спрямування “Вчимося жити разом. 5-6 класи” середньої освіти забезпечуватиме програма за редакцією (авт. Ворон-цова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)

             Предмет «Культура добросусідства» для 5–6 класів є складником наскрізного курсу «Культура добросусідства», програми якого розроблені для різних ланок освіти – від дошкілля до освіти дорослих. Він спрямований на розвиток освіти впродовж життя, демократизацію освітнього середовища, підтримку міжкультурної і миротворчої освіти та широкої соціальної інклюзії в Україні (автори – укладачі програми Араджионі М.А., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Потапова В.І., Унгурян І.К.)”

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТУТhttps://docs.google.com/presentation/d/1Ua8eniQ87yGiapK1gG5v3KbcK6t79yoF/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true