четвер, 21 жовтня 2021 р.

 

«Є тільки один ідеал довершеності, перед яким схиляються усі народи. Це ідеал, що його нам дає християнство» (К.Ушинський).

    Одним із першочергових завдань НУШ є забезпечення виховання підростаючого покоління на засадах традиційних українських духовних і моральних цінностей .Тому виникає необхідність вивчення курсу «Основи християнської етики», мета якого – формування в учнів християнських моральних чеснот.

 Пріоритетність духовно – морального виховання у процесі формування життєвих компетентностей школярів – тема чергової зустрічі вчителів основ християнської етики міста Тернополя.

ХХІ століття разом з розвитком інноваційних технологій принесло ряд випробувань у сім’ї учасників освітнього процесу – сучасні діти позбавлені основ здорового дитинства:

-         перевантаження змістом навчальних програм;

-         емоційно неврівноважені батьки або їх відсутність;

-         безперервна зайнятість гаджетами;

-         відсутність збалансованого харчування;

 

За втрату повноцінного дитинства приходить сумна розплата: за останні 15 років:

-         кожна п’ята дитина має розлади психіки;

-         поширеність синдрому дефіциту уваги зросла на 43%;

-         поширеність підліткової депресії зросла на 37%;

-         частота самогубств серед дітей 10-14 років зросла на 200%.

Як би не було боляче,слід визнати що однією з першочергових причин такого жалюгідного становища є глибока бездуховність учасників освітнього процесу. Тому так важливо активізувати роботу вчителя основ християнської етики. Актуальними як ніколи, є слова Митрополита Андрея Шептицького: «У кожну працю треба вкладати своє серце, цілого себе,і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає добрих наслідків».

Думками про формування духовності учасників освітнього процесу поділився запрошений на зустріч Голова комісії Тернопільсько – Зборівської  Архиєпархії УГК  о. Іван Зозуля. Отець презентував слухачам тему «Золоте правило у роботі з дітьми ». Глибоко прокоментував стан дітей з різними психологічними проблемами, розкрив шляхи роботи з ними. Наголосив на ролі вчителя основ християнської етики у формуванні компетентностей школяра. Вчителі мали змогу почути відповіді на різноманітні питання духовності та викладання предмету, отримали методичні рекомендації щодо активізації позакласної роботи.

Відео до семінару ТУТ:

https://www.youtube.com/watch?v=qHVD_6cpwLk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%92%D0%95%D0%96%D0%90


 вівторок, 12 жовтня 2021 р.

 

Формувальне оцінювання – вектор до успіху

     учасників освітнього                      процесу

 У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання.

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок застосування знань і умінь при виконанні практико орієнтованих завдань.

Формувальне оцінювання пов’язане з такими важливими завданнями:

 - сприяти впевненості учня у власних силах;

- надавати орієнтири, корисні поради на певних етапах навчання;

- сигналізувати про складнощі;

- забезпечувати діалог «учитель-учень»;

- формувати стратегію успішного навчання.

Орієнтирами для конструювання моделі формувального оцінювання у конкретному класі мають бути такі запитання:

- Хто оцінює? Потрібно пам’ятати, що досягнення учня може оцінити не тільки вчитель, а й сам учень.

- Як оцінювати? Оцінювання має проводитись на основі розроблених та затверджених критеріїв, які вчитель повідомляє учням на початку навчання.

-  Що оцінювати? Вміння презентувати набуті знання, спосіб виконання завдань, результати та спосіб їх досягнення, рівень опанування учнями компетентностей тощо.

-  Навіщо оцінювати? Щоб діагностувати складнощі, мотивувати, підтримувати успіхи у досягненні навчальних цілей, виявляти навчальні потреби.

Характерні ознаки формувального оцінювання

ü це не оцінка, а механізм формування навчального процесу;

ü це інструмент підтримки, а не контролю;

ü відбувається під час навчання і є його частиною;

ü оцінює процес навчання;

ü завжди є позитивним;

ü індивідуалізоване;

ü забезпечує зворотний зв'язок, який допомагає зрозуміти наступні кроки в навчанні;

ü усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він хоче досягти, і тим, де він знаходиться в даний момент;

ü планування того, що учень повинен зробити, щоб цю дистанцію скоротити;

 

Отже, формувальне оцінювання дає можливість учням усвідомлювати й відслідковувати особистий прогрес і планувати подальші кроки з допомогою учителя.  Для педагога формувальне оцінювання означає бути поруч з учнем і вести його до успіху. Учителі використовують інформацію з оцінювання для корегування навчання та забезпечення правильного виконання учнями завдань. Коли наставники регулярно залучають учнів до збирання та перевірки інформації про своє навчання, вони допомагають їм ставати відповідальними  та самостійними. 

Презентація    https://docs.google.com/presentation/d/1eArxJKiif3c08Lg_XxJsdqRPB8fZ3kCy/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true 

понеділок, 6 вересня 2021 р.


 

                 Запроваджуємо Держстандарт

                       Перші кроки у 5 (пілотних ) класахМетодичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

(Для закладів загальної середньої освіти, які є учасниками  інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»)


ТУТ:https://docs.google.com/document/d/1v26N4fOo2dv91hrTUW-uLzQ4YvYWnDhf/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true   


середа, 18 серпня 2021 р.

               Медіаосвіта - важливий компонент освітнього процесу

            Дистанційне навчання в період карантину не лише змусило вчителів за лічені дні перебудувати освітній процес, опанувати нові інструменти організації дистанційного навчання, навчитися вирішувати проблеми, які виникають в процесі роботи, але й дало привід замислитися над цілим рядом запитань. Одне з них – як ефективно налагодити зворотній зв’язок з учнями. Саме це змотивувало тему серпневої зустрічі з вчителями зарубіжної літератури: «Роль мотивації навчальної діяльності та цілепокладання   на онлайн занятті  із зарубіжної літератури

         Присутні ознайомились з  «Медіа-проєктом: навчаємось дистанційно». Переглянули, глибоко пройнялися та проаналізували  урок  формування компетентностей «Дивний народ ці дорослі. Уроки маленького принца» Ничипорук Людмили Євгенівни, вчительки технічного ліцею. Висловили власне бачення вирішення проблем дистанційного уроку.

Структура уроку формування компетентностей

І. ОРІЄНТАЦІЯ, МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

- (Створення сприятливої атмосфери. Прийоми: епіграфи, інтелектуальна розминка тощо)

- (Прийоми: постановка проблемних питань, зв’язок з життям, з майбутнім, залученням досвіду дітей тощо)

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

2. Визначення очікуваних результатів

3. Мотивація навчальної діяльності (необхідність знання матеріалу)

ІІІ. ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЯ

1. Актуалізація й корекція опорних знань

2. Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення

3. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих

4.Повідомлення домашнього завдання (інструктаж щодо проведення;мотивування необхідності виконання).

IV. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮЮЧИЙ ЕТАП

1. Підведення підсумків уроку

(Прийоми: бесіда, відповіді на запитання щодо змістовного аспекту уроку (наскільки корисним є вивчений матеріал? 2. Рефлексія

(Власне рефлексія усна й письмова, інтелектуальна й емоційна. Прийоми: сінквейн, висновки, «Шкала ефективності», «Лист побажань» тощо)

3. Цінування, оцінювання.

(Оцінювання не лише кінцевого результату, а й роботи в процесі уроку).


Презентація ТУТ:
https://docs.google.com/presentation/d/1knwF78jO73L1BwFSsxesnnO5HmwajYYN/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true  

Відео урок ТУТ:

пʼятниця, 16 квітня 2021 р.

   «Все, що мені хочеться робити в житті,

           я втілюю
в ілюстраціях
до книг                            

            Владислав Єрко

       Чергове засідання Майстерні авторських ініціатив учителів зарубіжної літератури «Магія пізнання за літературними творами з Владиславом Єрко». Слухачі майстерні прослухали глибоко професійний мистецтвознавчий огляд ілюстрацій до книг Владислава Єрка, зроблений вчителем – методистом ЗОШ І- ІІІ ступенів Чоловською Ольгою Сильвестрівною. Вчителька володіє неперевершеним даром розуміння мистецтва пензля, вміло використовує його в роботі з учнями на уроках зарубіжної літератури.

Владислав Єрко, український художник – ілюстратор, відомий своєю співпрацею з видавництвом «А- БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та «Софія», член спілки художників України,майстер української книжкової графіки.

Проблема формування духовно - творчої особистості школяра на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення зарубіжної літератури – ключова ідея зустрічі.

Презентація ТУТ https://drive.google.com/file/d/1DbUgiL1QH0KDhf_C2_dPTaDJyTCSuQYh/view?usp=sharin

понеділок, 12 квітня 2021 р.


                                            Навчаючи інших, ми навчаємось самі

                                                                                          Сенека

 Сучасна людина має розуміти глибокий зміст гасла:"Освіта для життя. Освіта через усе життя".Необхідність самоосвіти продиктована, з одного боку, самою специфікою вчительської діяльності, її соціальною роллю, з іншого боку- реаліями й тенденціями неперервної освіти, що пов'язано з готовністю швидко й адекватно реагувати на зміну суспільних процесів і ситуацій,готовності уміло розв'язувати нові складні завдання.

Сертифікати за участь у 6 трансфер - містечку інноваційних можливостей ТУТ:

https://drive.google.com/file/d/1dYVnt7ApzY8RXvpNxX2Q0
ThXFNGA07fM/view?usp=sharing
 

пʼятниця, 26 березня 2021 р.

 

                                Оцінювання та поцінування

                               уроку зарубіжної літератури

                               та основ християнської етики


 З метою активізації знань про аналіз навчального заняття,оновлення новими відомостями 25 березня проведено шосте освітнє трансфер – містечко інноваційних можливостей «Оцінювання навчального заняття» для вчителів основ християнської етики та зарубіжної літератури.

Сучасний учитель — людина, яка веде за собою, створює настрій, спонукає до дії, яка поруч із учнями й водночас дещо попереду; людина, яка вміє вислухати, порадити, здатна визнати свої помилки; людина, яка не зупиняється на досягнутому, навчається у старших і прислухається до думок молоді, аналізує, творить; людина, яка просто живе, живе так, як вимагає того сучасний світ. Байдужому, лінивому, зарозумілому не бути вчителем, бо із ним учням нецікаво.


         А за сучасних умов, умов гуманізації та демократизації освіти, вимоги до педагогів значно підвищено.                                                      

         Аналіз власної діяльності, спілкування — це основний засіб, який педагог практично використовує щодня, оцінює те, як йому вдалося провести урок, свої досягнення та недоліки, емоційний стан, рівень своєї впевненості й багато чого іншого. Під час такого аналізу вчитель досліджує власну особу, визначає свої переваги та недоліки,формує траєкторію саморозвитку.

          

  Особливу увагу слід приділяти формуванню загальнолюдських компетентностей. На кожному уроці потрібно працювати так, щоб діти усвідомили, що усе життя людині доводиться обирати між істиною і неправдою, між світлом і мороком, між правильним і неправильним, між добром і злом. Тому виховання  духовності не може бути повним без вивчення Біблії, проведенням паралелей між художнім твором і біблійними образами.

 

                                                                           БЛАНК*

спостереження за навчальним заняттям

 

 

Дата проведення                                                       Клас                                                                   

Предмет (курс)                                                                                                                                     

Кількість учнів у класі                                      , з них присутні                                    

Кількість дітей з особливими освітніми потребами                        , з них присутні                    

Тема                                                                                                                                                      

Інструктаж з питань безпеки життєдіяльності (за потреби):

так

ні

 

1.  Розвиток і формування ключових компетентностей

 

Ключова компетентність

Так

Примітки

Спілкування державною мовою

 

Спілкування іноземними мовами

 

Математична грамотність

 

У галузі природничих наук

 

Екологічна

 

Інформаційно-комунікаційна

 

Навчання упродовж життя

 

Громадянська

 

Культурна

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

2.  Робота учнів під час навчального заняття

всі учні працювали із зацікавленням, співпрацювали між собою

більшість учнів працювала

переважна більшість учнів була пасивною (монолог педагога переважав над діалогом з учнями)

усі учні були пасивними, не залучались до роботи (домінував монолог педагога)

 

3.  Оцінювання діяльності учнів під час навчального заняття

 

Діяльність учителя

Так

Примітки

Оцінює навчальні досягнення учнів, спираючись на

розроблені критерії

 

Оприлюднює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Надає учням час на обдумування відповіді

 

Супроводжує відповідь учня уточнювальними запитаннями

 


 

Діяльність учителя

Так

Примітки

Забезпечує зворотний зв’язок щодо якості виконання

(виконаного) завдання

 

Спрямовує оцінювання навчальних досягнень на

індивідуальний поступ учня

 

Використовує прийоми самооцінювання і

взаємооцінювання учнів

 

Відзначає досягнення учнів, підтримує в них бажання

навчатися

 

Добирає домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими компетентностями, озвучує

критерії його оцінювання

 

 

 

4.   Спрямованість    навчального     заняття    на     формування     суспільних цінностей

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Спрямовує зміст навчального матеріалу на виховання в учнів: патріотизму, поваги до державної мови,

культури, закону

 

 

Реалізує наскрізні змістові лінії:

·        екологічна безпека та сталий розвиток

·        громадянська відповідальність

·        здоров’я і безпека

·        підприємливість і фінансова грамотність

 

 

 

Розвиває в учнів

загальнолюдські цінності (соціальну

емпатію, толерантність, інклюзивну культуру тощо)

 

 

навички співпраці та культуру командної

роботи

 

 

5.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), облад- нання, засобів навчання

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Використовує

ІКТ, що дають учням змогу оволодіти

ключовими компетентностями

 

електронні освітні ресурси

 

медіаресурси з навчальною метою

 

мережу Інтернет для пошуку навчальної

інформації, виконання онлайнзавдань тощо

 

обладнання та засоби навчання для активізації

навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

6.  Комунікація з учнями

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Співпрацює з учнями на засадах партнерства

 

Вислуховує та сприймає думки учнів, їх точку зору

 


 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Застосовує особистісно орієнтований підхід

 

Дотримується принципів академічної доброчесності

 

 

7.  Організація роботи з учнями з особливими  освітніми потребами  (за наявності таких)

 

Діяльність учителя

Так

Примітка

Планує роботу з урахуванням індивідуальних потреб учнів

 

Адаптує (модифікує) зміст навчального матеріалу до індивідуальних освітніх можливостей учнів

 

Використовує спеціально розроблені завдання та залучає учнів до спільної роботи

 

Дотримується     відповідності      темпу     навчального заняття індивідуальним навчальним можливостям

учнів

 

 

Забезпечує корекційну спрямованості освітнього процесу

 

Конструктивно співпрацює з асистентом вчителя (асистентом дитини)

 

Використовує корекційні (дидактичні) засоби навчання під час роботи з учнями, які мають особливі

освітні потреби

 

 

 

8.   Досягнення    мети,    реалізація    завдань    та    очікуваних    результатів навчального заняття, мотивація до навчання:

мета чітко простежується протягом заняття; воно спрямоване на розвиток ключових компетентностей, набуття життєвого досвіду та/або вміння його застосувати в різних ситуаціях, формулювати завдання, самостійно приймати рішення; учні вмотивовані до навчально-пізнавальної діяльності;

мета чітко простежується протягом заняття; воно спрямоване на розвиток ключових компетентностей, містить прикладне спрямування; учитель мотивує учнів до навчально-пізнавальної діяльності;

мета і завдання спрямовані на відтворення знань, заучування матеріалу підручника; учитель не мотивує учнів до оволодіння ключовими компетентностями;

мета заняття не простежується, його зміст не відповідає освітній програмі та календарно-тематичному плану учителя.

 

Прізвище, імʼя та по батькові (за наявності) особи, яка проводила перевірку                        


Посада                                                                                                                                                   

Дата                                                                              Підпис