вівторок, 12 жовтня 2021 р.

 

Формувальне оцінювання – вектор до успіху

     учасників освітнього                      процесу

 У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання.

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок застосування знань і умінь при виконанні практико орієнтованих завдань.

Формувальне оцінювання пов’язане з такими важливими завданнями:

 - сприяти впевненості учня у власних силах;

- надавати орієнтири, корисні поради на певних етапах навчання;

- сигналізувати про складнощі;

- забезпечувати діалог «учитель-учень»;

- формувати стратегію успішного навчання.

Орієнтирами для конструювання моделі формувального оцінювання у конкретному класі мають бути такі запитання:

- Хто оцінює? Потрібно пам’ятати, що досягнення учня може оцінити не тільки вчитель, а й сам учень.

- Як оцінювати? Оцінювання має проводитись на основі розроблених та затверджених критеріїв, які вчитель повідомляє учням на початку навчання.

-  Що оцінювати? Вміння презентувати набуті знання, спосіб виконання завдань, результати та спосіб їх досягнення, рівень опанування учнями компетентностей тощо.

-  Навіщо оцінювати? Щоб діагностувати складнощі, мотивувати, підтримувати успіхи у досягненні навчальних цілей, виявляти навчальні потреби.

Характерні ознаки формувального оцінювання

ü це не оцінка, а механізм формування навчального процесу;

ü це інструмент підтримки, а не контролю;

ü відбувається під час навчання і є його частиною;

ü оцінює процес навчання;

ü завжди є позитивним;

ü індивідуалізоване;

ü забезпечує зворотний зв'язок, який допомагає зрозуміти наступні кроки в навчанні;

ü усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він хоче досягти, і тим, де він знаходиться в даний момент;

ü планування того, що учень повинен зробити, щоб цю дистанцію скоротити;

 

Отже, формувальне оцінювання дає можливість учням усвідомлювати й відслідковувати особистий прогрес і планувати подальші кроки з допомогою учителя.  Для педагога формувальне оцінювання означає бути поруч з учнем і вести його до успіху. Учителі використовують інформацію з оцінювання для корегування навчання та забезпечення правильного виконання учнями завдань. Коли наставники регулярно залучають учнів до збирання та перевірки інформації про своє навчання, вони допомагають їм ставати відповідальними  та самостійними. 

Презентація    https://docs.google.com/presentation/d/1eArxJKiif3c08Lg_XxJsdqRPB8fZ3kCy/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true 

Немає коментарів:

Дописати коментар