понеділок, 15 лютого 2021 р.

 

                 Класний керівник і батьки: забезпечення   

                              партнерства і співпраці

                     

Важливою складовою освітнього процесу є організація роботи з батьками, яка передбачає такі напрями:

-        -  вивчення сімей учнів, їх виховний потенціал;

-       -   формування педагогічної культури сучасної сімї та допомога батькам в їх психолого- педагогічній самоосвіті;

-       -   корекція виховної діяльності родин.

 

Інтерв’ювання та анкетування  - головні інструменти у вивченні сім’ї учня.

 

                          АНКЕТА  ( для батьків)

 

1.     Ваш вік ______  освіта________________________________________________________

фах    ________________________________________________________

    

2.     Які питання сімейного виховання вас найбільше цікавлять?____________________________________________________

3        З яких питань ви б хотіли отримати консультацію?_________________________________________________

4        Які методи впливу ви використовуєте у вихованні своїх дітей?________________________________________________________

5        Які книжки з виховання дітей у сім’ї ви читали й чи допомогли вони вам?_________________________________________________________

6        З яких питань сімейного виховання ви б хотіли придбати літературу?___________________________________________________

7        Які труднощі маєте у вихованні дітей?________________________________

8        Що непокоїть вас у поведінці ваших дітей?___________________________

9        Хто і як, на вашу думку, міг би допомогти батькам у вихованні дітей?

_____________________________________________________________

10   Скільки приблизно часу приділяєте ви своїм дітям щодня?____________

 

 

Шановні батьки! Ваші відповіді допоможуть дати вам потрібні педагогічні рекомендації щодо виховання дітей у сім’ї. Розраховуємо на вашу відвертість і зичимо сімейного щастя.

 

 

                    Анкета «Життя дитини в родині»

Мета: визначити психологічну атмосферу в родині учня, намітити шляхи корегування родинного виховання дитини.

1. Як Ви гадаєте, чого очікує Ваша дитина від родини, в якій живе?

а) доброї організації побуту;

б) радощів від спілкування;

в) спокою, захищеності.

2. Що найбільш Вас хвилює?

а) здоров'я дитини;

б) навчання дитини;

в) трудова участь дитини в житті родини.

3. Чи самотня Ваша дитина в родині?     а) так;          б) ні;           в) не знаю.

4. Як Ви гадаєте, чи забажає дитина, щоб її майбутня родина була схожа на Вашу?   а) так;            б) ні;              в) не знаю.

5. Яка з наведених нижче життєвих настанов є, на Ваш погляд, для дитини найбільш вагомою?

а) бути матеріально забезпеченим;

б) зустріти кохання;

в) мати багато друзів;

г) реалізувати власні інтелектуальні можливості.

6. Чи знайома Ваша дитина з тими моральними і матеріальними проблемами, що існують в родині?    а) так;             б) ні.

7. Чи є у Вашої дитини особисті таємниці, які вона приховує від родини?

а) так;             б) ні;

8. Що для Вашої дитини вечір, проведений вдома?

а) радість спілкування;

б) нагода бути самим собою;      в) нудьгування.

                    Анкета – самоаналіз для батьків

(з дітьми проводимо аналогічно, тоді порівнюємо результат)

Мета: зробити аналіз правильності стосунків з дитиною, усвідомити значимість ролі «батьків».

1. Яким (якою) мене бачить мій син чи донька? (мама, батько)?

2. Чи відчуває моя дитина, що я її люблю? (мої батьки)

3. Чи вважає вона, що я її розумію?

4. Чи є в неї підстави думати про мене, як про справедливу, добру, чуйну людину?

5. Чи подобається їй, як я з нею розмовляю?

6. Чи хотів (хотіла) би я, щоб вона так розмовляла зі мною, як я з нею?

7. Якщо я, коли ми сваримося чи сперечаємося, відчуваю образу, злість, тощо?

8. Чи хотів би я, щоб мене зараз виховували так, як я виховую свою дитину?

 9. На Вашу думку, чи відчуває дитина себе одинокою, чи має відчуття, що її не розуміють?

10. Від чого вона страждає і чи знаю я про ці страждання або навіть не здогадуюсь?

11. Чи є у нас з нею хоча б одне заняття, яким ми обоє займаємося із задоволенням?

12. Чи часто ми разом проводимо своє дозвілля?

 

 

 

                    Анкета «Батьківські збори»

Шановні батьки! Ваші щирі й повні відповіді на запитання допоможуть зробити наші подальші зустрічі цікавими, а збори й роботу з дітьми – змістовними.

1. Які збори, походи, зустрічі, екскурсії ви пропонуєте провести в цьому (наступному) навчальному році?

2. Що треба врахувати під час визначення дати проведення зборів, індивідуальних бесід?

 3. Які поради ви можете дати щодо підготовки та проведення зборів?

4. Чим ви можете допомогти класу?

 5. Що спонукало вас прийти на батьківські збори? (Підкресліть необхідне).

а) Дисциплінованість; б) цікава тема; в) прохання дитини; г) повага до класного керівника; д) можливість отримання інформації про навчання дитини; е) особиста участь у підготовці зборів; ж) наполегливі вимоги родичів; з) неодноразове запрошення класного керівника; и) не знаю.

 6. Як ви гадаєте, чи є необхідність відвідувати батьківські збори всією сім’єю?

 7. Як ви вважаєте, чи виник у дітей інтерес до батьківських зборів? Чому?

 8. Що вам подобається під час підготовки до батьківських зборів? а) Запрошення; б) знайомство з темою; в) анкетування за темою; г) можливість участі у підготовці; д) виставка дитячих робіт; е) форма проведення.

9. Будь ласка, дайте оцінку кожній частині зборів (максимум 5 балів): а) вступна частина; б) виступ учителя; в) дискусія батьків; г) рольові ігри; д) робота з рекомендаціями; е) слово-естафета; ж) розповідь про позитивні моменти в житті класу; з) підбиття підсумків.

 (Пункти г, д, е подаються в анкеті в тому разі, якщо використовують відповідні форми роботи на батьківських зборах.)

 


середа, 3 лютого 2021 р.

 


Траєкторія професійного розвитку 
вчителя зарубіжної літератури як вектор успіху


Якщо ми будемо сьогодні навчати  так, як навчали вчора, ми вкрадемо в  наших дітей завтра.   Джон Дьюї,  американський    філософ 

 

               Щоб успішно працювати з дітьми «мережевого розуму», вчителю потрібно постійно працювати над удосконаленням свого фахового рівня. Уміння навчатись протягом життя – одна з головних навичок ХХІ століття.        

              Сучасні вимоги до освітнього процесу передбачають нові підходи не лише до оцінювання досягнень учнів, а й ефективні форми оцінки педагога. Семінар – тренінг «Траєкторія професійного розвитку вчителя зарубіжної літератури як вектор успіху» наглядно продемонстрував актуальність даної проблеми. Учасники зустрічі активно обговорювали шляхи формування професійних компетентностей, напрями моделювання індивідуальної освітньої траєкторії педагога.

     Власним баченням даного питання поділились вчителі зарубіжної літератури: Олієвська О.П. (ТЗОШ №11), яка розповіла про роль музейної педагогіки у формуванні компетентностей школяра, розкрила скарбницю особистих талантів , які сприяють її професійності: вишивка та виготовлення ляльок - персонажів з літературних творів;

Сидій А.О (ТЗОШ №19), учасниця конкурсу "Учитель року- 2019" у номінації "Зарубіжна література" ділилася досвідом роботи з проблеми: "Роль біоадекватної технології   у формуванні ключових компетентностей школяра". 

Вчителі познайомились з новою класифікацією уроків та їх структурою.

Презентація ТУТ 

https://drive.google.com/file/d/1dsEAXgHPy-3_W4qFKehjtfhAhJiF1D8g/view?usp=sharing

понеділок, 1 лютого 2021 р.


                    Оцінюємо свою професійну компетентність

     Факторно-критеріальна модель процесу розвитку професійної  компетентності вчителя зарубіжної літератури  (за Коваленко Л.В.)

 

Фактори РПК

Критерії

Показники

Особистісно- мотиваційний

Мотиваційний

Наявність професійного інтересу та ціннісного ставлення вчителя до професійної філологічної діяльності, мотиваційно-ціннісних орієнтирів щодо

професійного саморозвитку й самовдосконалення.

Емоційно- вольовий

Загальна ерудиція, широта і глибина пізнавальних інтересів, свідоме ставлення до праці, ясність і критичність розуму, уважність, винахідливо

емоційна чуйність і стійкість, довгочасна пам’ять, розвинутість спостережливості, волі, уяви

Система якостей особистості

Щиросердя, доброзичливість, дисциплінованість, вимогливість,          скромність,          принциповість, товариськість,      об’єктивність,      самокритичність, висока моральна культура, артистизм, терпеливість і наполегливість, культура темпераменту, почуття

гумору

Гносеологічно- смисловий

Педагогічна

Належний рівень професійно-педагогічної підготовки, інтерес до історії педагогіки, педагогічної діяльності, любов до предмета і дітей, педагогічний такт, педагогічне мислення, професійно педагогічна працездатність, прагнення

до науково-педагогічної творчості

Психологічна

Знання вікових особливостей та закономірностей психологічного розвитку дітей, підлітків, старших школярів; розуміння особливостей психології виховання і навчання; психології вчителя та

керівництва учнівським та педагогічним колективом

Дидактична

Розуміння сутності педагогічного процесу, основ школознавства, орієнтування у змісті навчання і виховання, планування, проектування цілей і завдань педагогічного процесу із зарубіжної літератури, здатність відбирати оптимальний зміст навчального матеріалу, визначати найбільш

ефективні засоби, форми і методи навчально- виховної роботи

Методична

Знання методологічних і теоретичних основ навчання зарубіжної літератури, методів стимулювання навчальної діяльності учнів, науково-методичної організації праці вчителя, концептуальних основ, структури й змісту засобів навчання, вміння застосовувати мову в педагогічній діяльності, виконувати основні професійно- методичні функції


 

Інформаційно- комунікаційна

Здатність застосовувати набуті теоретичні і фактологічні знання, практичні уміння та навички в галузі ІКТ для розв’язання професійних завдань з вивчення зарубіжної літератури та з метою

самоосвіти

Здоров’язбережу- вальна

Володіння комплексом знань, умінь, ставлень та цінностей, спрямованих на збереження й укріплення здоров'я – свого та оточуючих, – на уроках та в позаурочній діяльності. Вміння забезпе чити здоров'язбережувальну функцію навчально-

освітнього процесу

Діяльнісно- інтенціональний

Філологічна

Знання основ філологічної освіти, теоретичних знань із зарубіжної літератури. Знання наукової термінології різних                        стилістичних прийомів,     що використовуються для створення літературних текстів, вміння зіставляти й протиставляти мовні явища, відокремлювати в прочитаному або почутому головні ідеї та опорні поняття, виявляти зв’язок між фактами, подіями, поняттями

Лінгвістична

Вміння правильно в графіко-орфографічному, лексичному, граматичному і стилістичному відношенні виражати свої думки. Здатність розпізнавати, називати й визначати лінгвістичні поняття, оперувати лінгвістичними фактами з фонетики, морфології, лексикології, синтаксису й

стилістики, оволодівати нормами вимови, правопису й пунктуації [65]

Комунікативна

Володіння словом, мовою, мімікою, жестами як засобами спілкування, піклування про культуру і виразність мови. Вміння передавати знання, думки, почуття, розвивати мислення учнів. Вміння

здійснювати педагогічно доцільне спілкування з учнями, батьками, вчителями.

Культурологічно- аксіологічний

Культурологічна

Знання історії розвитку зарубіжної літератури, культури, духовних національних цінностей свого народу та загальнолюдської культури. Наявність почуттів громадянської відповідальності, національної свідомості та ідентичності, патріотизму, гуманізму, моральності

Рефлексивно- оцінювальний

Аналітико- прогностична

Здатність до об’єктивної самооцінки, контролю, аналітичності, вміння будувати стратегію, тактику саморозвитку, визначати траєкторію та

перспективи подальшої роботи