середу, 23 серпня 2023 р.

 

Нові професійні ролі та завдання вчителів предметів духовно – морального спрямування у 2023 -2024 н.р.

 

    Сучасне українське суспільство перебуває у стані переосмислення ідеалів та виховних орієнтирів. Війна внесла значні корективи у виховний процес наших дітей. Ми повинні твердо усвідомити, що «Людина може лише роз-почати війну, але завершує її завжди Господь Бог, який є Богом миру. Тільки від Бога мир прийде, як звільнення, як дар життя»  (Блаженніший Святослав Шевчук ).

Не буде ніякого оновлення життя, якщо кожен із нас не оновить свою душу. Ми повинні змінитися самі і допомогти змінитися дітям. А це реально лише через уроки духовності, в основу яких покладені принципи: христоцентричності,україноцентиричності,дитиноцентричності.

На серпневому настановчому засіданні локації вчителів предметів духовно – морального спрямування міста Тернополя мова велась про актуальні проблеми викладання у 5-6 класах НУШ нового предмета «Етика». Присутня на зустрічі співавторка  модельної програми «Духовність і мораль…» Сіданич Ірина Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти навчально – наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор презентувала підручник з предмета для 6 класу.

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія» ознайомив з новою програмою з основ християнської етики. Наголосив на ролі духовності як однієї із складових особистості, нації і держави.

Самолюк Ганна Степанівна, викладач християнської етики, методики викладання християнської етики та християнської педагогіки Чортківської дяківсько-катехитичної академії імені свщмч Григорія Хомишина, заступник голови комісії освіти і виховання Бучацької єпархії УГКЦ  головний акцент зробила на  науково – методичному  супроводі  викладання основ християнської етики.

Жаровська Ніна Вікторівна ,

учителька основ християнської етики Тернопільського навчально –виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – правовий ліцей №2 поділилась досвідом роботи  викладання етики у 5 класі НУШ. Подарувала присутнім цілу в’язанку цікавих вправ для активізації роботи на уроці, продемонструвала методичний посібник (є його співавтором) «Духовність і мораль в житті людини і суспільства».

 Про нові професійні ролі та завдання вчителя предметів духовно – морального спрямування та підсумки роботи у 5 класі НУШ розповіла консультант ТКМЦНОІМ Ковальчук  Любов Методіївна. Усі методичні рекомендації розміщені на блозі.

 

                  Методичні рекомендації щодо викладання

                 курсів духовно – морального спрямування

1.Викладання предметів духовно – морального спрямування передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

2.Утверджувати в свідомості здобувачів освіти історично притаманних українському народу високих моральних цінностей, спрямованих на використання кращих здобутків вітчизняної та світової духовної спадщини.

3. Сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально-активної особистості, виховання високої духовності, здорового способу життя.

 

4.Вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має негативний вплив на свідомість громадян.

 

5.Відповідно до українського законодавства викладати курси духовно – морального спрямування можуть особи, які мають педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки.

 

6. Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти можливе за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.

7.Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмета.

8. Питання організації виконання освітньої програми, навчального плану та освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

 Презентація ТУТ:

 https://docs.google.com/presentation/d/1qYw6GWPONClBxPBm2Kk96drmdelKh4cm/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true

 

вівторок, 22 серпня 2023 р.                      Учителі теж навчаються…

18 серпня 2023 року відбувся педагогічний міст між вчителями зарубіжної літератури Ямпільської , Могилів – Подільської  громад Вінницької області та Тернопільської  міської  територіальної   громади Тернопільської області

«Сутність, принципи та інструментарій реалізації  діяльнісного підходу

 у викладанні  зарубіжної літератури  у 6 класі НУШ» - тема, яка об’єднала учасників на міжрегіональній локації. Педагоги отримали відповіді на актуальні питання викладання предмета.

Грицак Наталя Романівна,доктор педагогічних наук, кандидат філологічних

наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур Тернопільського  національного  педагогічного  університету ім. В.Гнатюка розповіла про актуальні питання викладання зарубіжної літератури, привітала учасників зустрічі з початком навчального року.

Консультант ТКМЦНОІМ Ковальчук Любов ознайомила присутніх з методичними рекомендаціями щодо викладання зарубіжної літератури у 6 класі. Наголосила на  стратегії підвищення мотивації учнів  до навчання, моделі підготовки для формувального оцінювання. Запропонувала розробити програму компенсації освітніх втрат школярів, сприянню розвитку індиві-дуальної освітньої траєкторії учнів.

Про особливості роботи з підручником у 5-6 класах НУШ розповіла авторка підручників із зарубіжної літератури Міляновська Ніна. Продемонструвала підручник для 6 класу, поділилась досвідом роботи з питань викладання зарубіжної літератури у 5 класі НУШ.

Учителька зарубіжної літератури з ліцею №1, м. Немирів, Вінницької облас-ті, авторка фейсбук – групи «Методичні родзинки викладання зарубіжної літератури» розповіла про особливості роботи із робочим зошитом із завданнями для діагностування навчальних досягнень у 6 класі НУШ.

Зустріч була цікава й актуальна. Учителі отримали  серпневий навігатор для успішного старту 1 вересня.


Методичні рекомендації

      При вивченні  зарубіжної літератури слід органічно поєднувати компетентнісний, діяльнісний та інтегрований підхід:

-  репрезентувати актуальні для школярів художні твори (класичні та сучасні) необхідні для духовної та психологічної адаптації людини в сучасному полікультурному суспільстві;

- навчити школярів естетично сприймати літературні твори,виявляти їх художню своєрідність, розглядати в контексті розвитку  загальнолюд-ської  культури та національних культур різних країн і народів;

- виховувати в учнів патріотизм, повагу до національних традицій різних культур;

-  здійснювати адаптивне гнучке планування викладання зарубіжної літератури;

- розробити програму компенсації освітніх втрат школярів;

- сприяти розвитку  індивідуальної освітньої траєкторії учнів;

- оцінювання учнів проводити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»

 Презентація ТУТ:

середу, 16 серпня 2023 р.

                                    Сертифікати за участь у методичних заходах

                                 ТКМЦНОІМ за 2022- 2023 н.р.

       ТУТ:                                                  https://docs.google.com/presentation/d/1T4kmd_9w38DmAzT8_q43J2HuzTReP7Y9/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true 

Дякую за спільну працю!