середа, 13 вересня 2017 р.

Зернини педагогічного досвідуЗернини педагогічного досвіду  освітян Тернополя
        Він — учитель за покликанням; його не можна уявити собі ніким іншим як учителем. Викладання стало його життям, його поживою; воно нероздільно зв’язане з ним. І не дивно, що вчительська справа стає у нього вільним мистецтвом, і він на всіх своїх учнів накладає печать свого духу! Як він знаходить своє щастя в навчанні, так можна вважати щасливими тих, хто в нього вчиться.
                                                                                                         А.Дістервег
               ЗНАЙОМТЕСЬ!

Прізвище, імя, по батькові
    Фах
Навчальний
заклад
Тема досвіду
І.
       Встановлено рівень перспективності ППД у межах навчального закладу

1.
Бугера Лариса Іванівна
вч.хімії
ТЗОШ№16

2.
Василишин Марія Павлівна
вч.німецької мови
ТСШ №17
Використання  інноваційних  технологій  на  уроках  німецької  мови  та  в позакласній  роботі  для  навчання  говоріння.
3.
Волоцюга Сергій Миколайович
вч.історії
ТЗОШ №8
Робота з обдарованими дітьми на уроках та в поза-урочний час з використан-ням інноваційних техноло-гій для розвитку логічного й аналітичного мислення.
4.
Гріх Ганна Михайлівна
вихователь
ДНЗ №16
Виховання у дітей інтересу та любові до природи.
5.
Чекалюк Людмила Іванівна
психолог
ТСШ №7
Психологічний супровід роботи педагога  з обдарованими  дітьми.
6.
Ясьончик Оксана Захарівна
бібліотекар
ТЗОШ №4
Формування інформаційної компетентності учнів: традиційні форми та нові бібліотечні технології.

Занесено до міського каталогу ППД для практичного впровадження:
1.
Бенцал Любомир Васильович
Вч. фізичної культури
ТСШ №3
Застосування компетентніс-ного  підходу  при  форму-ванні  здорового  способу  життя  учнівської  молоді.
2.
Білоус Наталія Олексіївна
Педагог - організатор
ТНВК – ШЛ №2
Розвиток базової системи соціально – комунікативної компетенції  та  життєвих цінностей в інноваційному  виховному  середовищі з використанням колективних творчих справ.
3.
Герман Галина Іванівна
вч.основ християнської етики
ТЗОШ №16
Формування  творчої  особистості  на уроках основ  християнської  етики
4.
Квілінська Марія Андріївна
Психолог
ТКГ
Розвиток  особистості шляхом  творчого  викорис-тання арт – терапевтичних  технологій.
5.
Крутовська Олена Станіславівна
вч.біології
ТЗОШ №11
Особистісно – орієнтоване навчання як основа розвитку творчості учнів.
6.
Гордій Наталія Володимирівна
вч.зарубіжної літератури
ТЗОШ №16
Інноваційні  форми роботи на  уроках зарубіжної літератури як компонент  сучасної  філологічної  освіти.
7.
Затильна Галина Леонідівна
вч.інформатики
ТЗОШ №11
Використання інтернет – технологій на уроках інформатики та математики.
8.
Гудима Оксана Михайлівна
вч.інформатики
ТСШ №17
Технології  викладання  німецької  мови  у  сучасній  школі.
9.
Проць Надія Ярославівна
Психолог
ТСШ №3
Психолого – педагогічний    супровід  підготовки дитини до  навчання  в школі
10.
Синюк Людмила Йосипівна
вч.основ здоровя
ТНВК – ШЛ №6
Інноваційні технології на уроках основ здоровя.
11.
Стецик Оксана Сергіївна
вч.математики
ТЗОШ №11
Проблемне навчання на уроках математики.


Занесено до обласного каталогу ППД для практичного впровадження
1.
Головань Тетяна Юріївна
Класний керівник
ТЗОШ №24
Комфортний виховний простір для побудови індивідуальної  освітньої траєкторії.
2.
Ільчук Людмила Михайлівна
вч. математики
ТСШ №7
Формування творчої осо-бистості через використа-тання сучасних технологій навчання і прикладних задач.
3.
Кравчук Леся Дмитрівна
вч.географії
ТЗОШ №8
Створення  особистісного  освітнього середовища учня  як засобу  розширення  границь  пізнання  та  формування  планетарного  мислення.
4.
Флешар Олександра Богданівна
вч.української мови і літератури
ТНВК – ШЛ №6
Використання  технології  творчої  майстерні  для  формування  читацької  компетентності  учнів на уроках  української  літератури.
5.
Чернецька Інна Вільямінівна
вч. історії
ТЗОШ №11
Особистісно – орієнтоване навчання як основа розвитку творчості учнів.