пʼятницю, 24 листопада 2023 р.

 


               ПРОФІЛЬНА ОСВІТА НА ЧАСІ

 

Освітня галузьУкраїни, поряд із кризовими явищами в ній,перебуває на етапі системної модернізації. Надзвичайно важливим при здійсненні таких змін є глибокий аналіз проблем, щоби

правильно та ефективно вибудувати траєкторію руху вперед,враховуючи при цьому інтереси усіх стейкхолдерів процесу.

Головними проблемами загальної середньої освіти є її непрактичність, перезавантаженість учнів на усіх етапах навчання, затеооретизований зміст навчальних програм та підручників, незацікавленість у кінцевому результаті як здобувачів освіти,так і педагогів.

           Проєкт стандарту профільної освіти продовжує реформу Нової української школи.Згідно з концепцією реформи учні зможуть формувати власну траєкторію, обираючи профіль і частково предмети для вивчення. Водночас заклади освіти зможуть сформувати якнайкращу пропозицію для учнів залежно від своїх можливостей.

        Як організувати підготовку до профільної школи мова йшла на 11освітньому трансфер – містечку.

     Локація вчителів (змістова) зарубіжної літератури і основ християнської етики працювала  над проблемою: «Мотивація як інструмент впливу на освітню траєкторію учнів».

Робота в локації була організована відповідно до трьох змістових блоків. Блок І.  МОН інформує (нормативне забезпечення проекту; мета і цілі).

Блок ІІ. Профільна освіта на часі (індикатори для ранжування закладів освіти щодо їх спроможності здійснення ефективності профільного навчання).

Блок ІІІ. Принципи побудови індивідуальної освітньої траєкторії учнів, шляхи відстеження результатів навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, роль мотивації та самоаналізу.

         На зустрічі працювали 87 вчителів зарубіжної літератури та основ християнської етики.

 

Рекомендації 11- го освітнього трансфер - містечка

Науково-методичне забезпечення профільного навчання  спрямувати  на:

-         розробку змісту індивідуальних і групових навчальних програм, науково-методичної літератури, дидактичних матеріалів для профільних курсів;

 - застосування інноваційних педагогічних технологій, активних методів навчання, різноманітних форм фронтальної та індивідуальної самостійної роботи, інтегрування позашкільних ( клуби, гуртки, секції та ін. ) і урочної форм організації профільного навчання;

 - поширення різновидів диференціації у навчанні;

 - організацію методичних практикумів для вчителів з метою виправлення в діагностуванні індивідуальних особливостей і здібностей учнів з позицій  орієнтації на певний профіль навчання та визначення рівня загальноосвіт-ньої підготовки;

- підвищення кваліфікації керівників шкіл щодо управлінської організації діяльності профільної старшої школи.

 Презентація ТУТ    https://docs.google.com/presentation/d/17lrRJ6Sbg_D1NepwDrSD1rn3kbPxfy7W/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true

середу, 15 листопада 2023 р.

 

          Інструментарій вчителя основ християнської етики

                          у формуванні духовності школярів


       Християнська духовність – це зустріч з Богом, зустріч з іншою людиною, зустріч із самим собою. Духовність – це віднайдення глибокої гармонії з усім світом.

-         Для чого людина шукає духовність? Через брак духовності людина почувається самотньою, втрачає радість і сенс життя.

 

Під час війни говоримо про загострену потребу духовності. Війна – це час величезних втрат, але й шанс для великих можливостей духовного зростання. Прикладом духовного наставництва для педагогів є життя- подвиг Івана Боско. Його словничок повчальних висловів мав би стати навігатором кожного з нас, епіграфом для уроків з основ християнської етики.

-         Який же інструментарій формування духовності школярів є актуальним сьогодні?

Про це йшла мова на вебінарі. Перлинками досвіду поділилась вчителька  з основ християнської етики Підволочиського ліцею Підгорняк Ірина.

Зацікавлення у присутніх викликало обговорення книги Лізи Теркарст «Небажана» та духовні мотиватори нащодень.

Презентація ТУТ:https://docs.google.com/presentation/d/1v17wAGSnn6JTylzsTC24iXpUEeclLQb_/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true 

               Методичні рекомендації вебінару

У процесі викладання основ християнської етики та курсу «Духовність і мораль» працювати над реалізацією  таких завдань:

– ознайомлення учнів з основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;

– ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі;

– формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей.

– створення належних морально-етичних умов для самопізнання і самореалізації.