вівторок, 24 листопада 2020 р.

 

                          Інтелект – один з найдорожчих ресурсів

        

Науково – педагогічний проєкт «Інтелект України» функціонує  з 2006 року. Він одночасно реалізується в закладах дошкільної освіти, так і в класах ЗЗСО.У 2019 році учні проектних класів уперше складали ЗНО. Їх результати майже у 2 рази кращі, ніж у тих випускників , які не навчалися за проектом.

         Проєкт має всю необхідну нормативну базу: затверджені Типові навчальні плани для початкових класів(1-4 класи) та базові (5-9класи), а також експериментальний навчальний план профільних (10-11 класів). Проєктом передбачені зошити з друкованою основою.

         Чим відрізняється проект «Інтелект України» від інших освітніх програм? Використанням високоефективних технологій навчання, що дозволяє учням засвоїти навчальний матеріал на високому рівні.

           Про перші кроки в Проекті у 5 класі розповіла вчителька зарубіжної літератури пасічник Світлана (ТЗОШ №28) на зустрічі з колегами –словесниками.

       Цікавою є технологія формування прийомів раціонального читання. В учнів формується система читання рядками. Розуміння та запамятовувння  прочитаного. Технологія  повного  засвоєння  навчальних  одиниць- це технологія, що дозволяє їх розуміти та запам’ятати на роки. Технологія ціннісного насичення кожного уроку – це технологія, метою якої є ціннісно – емоційного виховання учнів.

        Участь в проекті справді актуальна і результативна! Запрошуємо до співпраці!

вівторок, 10 листопада 2020 р.

          МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ    ТРАЄКТОРІЇ  

                  ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА

Вчителю необхідно допомогти оволодіти навичками проектування власного розвитку, застосування яких приведе до цілеспрямованого вибору моделі і змісту власного підвищення кваліфікації. З цією метою радимо використати потенційні освітні ресурси професійного розвитку педагога.

 

                           Індивідуальний освітній маршрут педагога
 

 

 

№ з/п

 

Освітні ресурси

Навчальні роки

2020/

2021

2021/

2022

2022/

2023

2023/

2024

2024/

2025

Зовнішні ресурси

 

Атестація

 

 

 

 

 

 

Курси підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

Дистанційне навчання (курси, тренінги тощо)

 

 

 

 

 

 

Участь у професійних, творчих конкурсах,

фестивалях, проектах

 

 

 

 

 

 

Районні методичні об’єднання вчителів

 

 

 

 

 

 

Методичні заходи (семінари, вебінари,

відеоуроки)

 

 

 

 

 

 

Мережева взаємодія з вчителями

 

 

 

 

 

 

Участь в експертних комісіях

 

 

 

 

 

 

Участь у журі конкурсів

 

 

 

 

 

 

Стажування

 

 

 

 

 

 

Експериментальна діяльність

 

 

 

 

 

 

Відкритий (додатковий) ресурс

 

 

 

 

 

Внутрішні ресурси

 

Педагогічні ради

 

 

 

 

 

 

Методичні заходи (семінари, консультації)

 

 

 

 

 

 

Участь у роботі шкільних методичних

формувань

 

 

 

 

 

 

Уроки, заходи (відвідування,

взаємовідвідування)

 

 

 

 

 

 

Відкритий (додатковий) ресурс

 

 

 

 

 

Самоосвіта

 

Методична проблема

 

 

 

 

 

 

Вивчення педагогічних технологій

 

 

 

 

 

 

Апробація підручників

 

 

 

 

 

 

Інтернет-ресурс

 

 

 

 

 

 

Електронне портфоліо

 

 

 

 

 

 

Відкритий (додатковий) ресурс

 

 

 

 

 


Взаємонавчання

 

Відкриті уроки, заходи (проведення)

 

 

 

 

 

 

Майстер-класи, авторські творчі майстерні

 

 

 

 

 

 

Дисемінація досвіду

 

 

 

 

 

 

Публікації

 

 

 

 

 

 

Відкритий (додатковий) ресурс

 

 

 

 

 

 

Особливе місце у кожному із чотирьох блоків відведено «відкритому ресурсу», тобто вчитель сам вибирає і доповнює запропонований набір освітніх ресурсів. Це активізує діяльність вчителя, формує у нього професійну вибірковість.

 

Запропонована таблиця служить інформаційним та методичним навігатором, який дозволяє вчителю побудувати власний освітній маршрут, змістовно наповнивши його, працюючи на випередження