вівторок, 9 червня 2015 р.

ХІБА  Є  БІЛЬША  НАСОЛОДА, НІЖ НАСОЛОДА  ТВОРЧОСТІ…
         (звіт про роботу методичного об*єднання вчителів світової літератури)

               Система методичної роботи зі світової літератури у 2014 -2015 н. р. була спрямована на забезпечення  реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з предмета, реалізації змістових ліній програми,розкриття зв*язків зарубіжних письменників з Україною та вдосконалення професійної діяльності вчителів .
                З метою  реалізації завдань нових освітніх стандартів організовано роботу практикуму – тренінгу для вчителів світової  літератури, які  викладають у 6 класах (керівник  Яциковська  Н.Д.,ТЗОШ №28).  Розроблено  методичні рекомендації з питань формування духовно – морального  розвитку  особистості та впровадження елементів компаративного аналізу на  уроках  світової літератури.
              Науково-дослідницькими  були  заняття «Школи  педагогічного зростання» (ТНВК- ШЛ №6 імені Н.Яремчука ,керівник Гонташ Г.Є ) . Дискусія  учасників «Школи…» з проблеми « Українознавчий  аспект  на  уроках  світової  літератури» довела, що використання можливостей українознавства і краєзнавства на уроках світової літератури у поєднанні з дослідницьким методом навчання та залученням учнів до пошукової діяльності  дає позитивні  результати. В учнів посилюється     інтерес до вивчення предмету, знання школярів стають  ґрунтовнішими. Діти набувають  навичок порівняння і зіставлення літературних явищ, відчувають  себе «дослідниками», вчаться критично мислити, орієнтуватися в інформаційному просторі.
              На засіданнях постійно – діючого семінару вчителі світової  літератури  мали  змогу  не  лише  аналізувати  результати  досягнень введення  інноваційних  технологій  на  уроках  ,але й у методичній  роботі  з  вчителями. Цікавою  була  презентація  кафедрального  блогу  вчителів школи  головою  методичної  комісії  Гордій Н.В. (ТЗОШ №16),яка  аргументовано  переконала  присутніх  у  необхідності такої  форми  роботи. Великий комунікаційний потенціал і можливості надані блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації дистанційного навчання як: забезпечення оперативного та надійного зв’язку між учнем і вчителем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних моментів; використання електронних конспектів та лекцій під час навчання, рекомендованої літератури, застосування у навчальному процесі тестів та опитувань, що дозволяють виявити проміжний рівень знань або визначити ставлення учнів до якої-небудь проблеми.  Учасники  семінару  запропонували  провести  практичний  семінар з питань  створення  блогу. Їх  рекомендація  буде  врахована  при  плануванні  роботи  у  2015 -2016 н.р.
           Немаловажним  у  процесі вивчення світової літератури  є  роль  підручника. Учителі  світової  літератури  мали  змогу  зустрітися  з  авторкою  підручника «Світова  література» для 7 класу Міляновською Н.Р. Вона  презентувала  зміст, структуру і  особливості  роботи з підручником.                                                                                             
       Продуктивною була робота «Видавничої студії», яка працювала над підготовкою  електронного посібника (7 клас) для вчителів світової літератури. Учасники студії, глибоко  вивчивши проект нової  програми із  зарубіжної  літератури, надіслали  на  адресу МОНУ свої рекомендації  щодо  змін  у  програмі.
             Цікавою була зустріч вчителів світової літератури з кандидатом  педагогічних наук, доцентом кафедри гуманітарної освіти Львівського інституту післядипломної  педагогічної  освіти Богосвятською А.І.,авторкою  методичних  статей  із  питань  викладання  літератури за біоадекватною технологією.
            Для вчителів світової  літератури організовано виїзний творчий семінар – екскурсію «Літературне краєзнавство і світова література»(стежками Бальзака на Україні).
                                                            
                                                                                                                  Методист  Ковальчук  Л.М.