середу, 9 жовтня 2019 р.
                  Віра і наука – надуманий конфлікт

         Розкрити важливість пізнання природи Бога для укріплення віри та виховання духовних цінностей учнів через цілісне сприйняття світу, проаналізувати взаємозв’язок понять «віра» та «розум» в контексті різних форм пізнання – мета чергової  зустрічі вчителів основ християнської етики міста Тернополя.
        Характерною ознакою сучасного життя є шалений темп розвитку, пізнання до-сягнень цивілізації. Часто не задумуємось над тим, з якою метою вони приходять у світ, чи не принесуть шкоду. В по-лоні науки не замислюємось над сенсом життя, над кате-горіями Вічності. Людина завжди стоїть на межі духов-ного і фізичного. На щастя ми живемо у час, коли релі-гія і наука не є ворогами і твердо переконані в тому, що людина має два крила: віру і розум. Саме про це дуже цікаво виклав у своїй ілюстрованій лекції вчитель основ християнської етики ТЗОШ №15 Стець Андрій Іванович. До речі,за фахом він фізик – оптик.
 Дивно, але факти свідчать, що 80% вчених були віруючими.

«Я не можу зрозуміти вченого. Який не визнавав би Вищого розуму у всій системі світобудови, так само як не міг би зрозуміти богослова. Який заперечував би прогрес науки. Релігія  і наука є сестрами». Вернер Браун

«Хто може споглядати дивний порядок Всесвіту, керованого Богом, без прагнення до споглядання понад усе Самого Творця».    Ньютон Ісаак

Немає коментарів:

Дописати коментар