пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

 

          Удосконалюємо мовну компетентністьМова є важливим критерієм освіченості та індивідуальності людини. Мовленнєва компетентність -  невід’ємна  складова професійної компетентності педагога і має важливе значення у формуванні всебічно розвиненої особистості школяра.

      З метою  удосконалення раніше набутої мовної компетентності в межах професійної  діяльності для вчителів зарубіжної літератури провела   прак-тикум « Мовна компетенція як складова професійної компетентності сучасного педагога». Учасники  не лише дізнались про основні зміни в Українському правописі, але й спробували редагувати тексти та виправляти орфографічні помилки у ньому.

Проходження навчання під час орфографічного практикуму з урахуванням вимог нової редакції Українського правопису допоможе зробити мовлення  педагогів  правильним, грамотним,яскравим і красивим, уникнути русизмів; усвідомити власну національну ідентичність через вивчення мовних норм, серед яких і відображені в новій редакції Українського правопису.

 

                              Рекомендації семінару - практикуму

І. Удосконалювати свої лінгвістичні навички через ознайомлення з усіма змінами й новинками, які на сьогодні актуальні в усній (правильна вимова й наголошення слів) і писемній українській мові(насамперед, зміни в Українському правописі 2019 року).

ІІ. При перевірці учнівських письмових робіт звертати увагу на нововведення в Українському правописі.

 Презентація

 ТУТ  https://docs.google.com/presentation/d/14fXZ73ML4g714ru4rfnZPBNTB2BgTi6H/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true

Немає коментарів:

Дописати коментар