вівторок, 16 серпня 2022 р.

 


       Духовний розвиток здобувачів освіти:
                   
виклики сьогодення 

               та шляхи їх вирішення

  Напередодні  початку навчального 2022-2023 н. р. кожен із педагогів по – новому усвідомлює завдання, які породжені вимогами сьогодення. Зараз найважливішим є збереження фізичного і морально – духовного  життя дітей. Пригадались слова швейцарського аналітика Валеріо  Альбесетті «Немає кращої опіки, кращої програми для життя дитини, аніж добрі долоні і правда Євангелія». Можливо, скептично прочитає ці слова, а дехто задумається  над проблемами духовно – морального виховання власних дітей.

         Питання ролі духовно – морального виховання у формуванні гармонійного розвитку особистості школяра Нової української школи розглянули на серпневій методично – консультаційній зустрічі вчителі основ християнської етики та етики (5 клас).

                                                 Програма методичного кластера

з\п

 

 

                  Тема виступу

 

           Спікери

 

Регламент

1.

  Відкриття                                            

 

Литвинюк Галина Іванівна, директор

Тернопільського комунального методич-ного центру науково – освітніх технологій і моніторингу

 

 

3 хв.

2.

Благословення і привітання учасників методичного заходу

О.Іван Зозуля,голова комісії з питань освіти Тернопільсько- Зборівської Архиєпархії  УГКГ

 

3хв.

3.

Алгоритм педагогічної діяльності учителя основ християнської етики та етики у 5 класі НУШ

Ковальчук Любов Методіївна, консуль-тант ТКМЦНОІМ

10хв.

4.

Духовний розвиток здобувачів освіти: виклики сьогодення та шляхи їх вирішення

Сіданич Ірина Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти навчально – наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менедж-менту освіти» НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор

10хв.

5.

Презентація навчальної програми та посібника «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» для 5 класу НУШ

Рогова Олена Георгіїв-на, професор кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, кандидат педагогічних наук

10 хв.

6.

Рекламно – інформаційний блок

 

3хв.

7.

Презентація навчально – методичного комплексу з основ християнської етики для 5 класу НУШ. Навчальна програма курсу за вибором, посібник з основ християнської етики

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, про-фесор Національного університету «Острозька академія»

10хв.

8.

 

Павлова Оксана Вік-торівна,учитель – ме-тодист, учитель основ християнської етики, зарубіжної літератури КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18 Ма-ріупольської міської ради, Донецької об-ласті, кавалер ордену святої великомучениці Катерини

10хв.

9.

Робочий зошит  як компонент навчально – методичного комплексу до вивчення основ християнської етики за навчальною програмою курсу за вибором «Основи християнської етики. 5-6 класи для ЗЗСО»

Мудрик Лілія Євгенів-на,консультант центру виховної роботи, захис-ту прав дитини та гро-мадянської освіти Тер-нопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

10хв

10.

 

Жаровська Ніна Вік-торівна,учитель української мови та літератури, основ хрис-тиянської етики Тер-нопільського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – правовий ліцей №2

10хв

11.

Посібник для вчителя. Особливості сучасного уроку основ християнської етики у НУШ на прикладі уроку «Ісус і діти». Вимоги до вчителя в контексті НУШ.

Самолюк Ганна Сте-панівна, вчитель основ християнської етики, заступник директора з навчально – виховної роботи опорного навчального закладу «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

10хв.

12.

Траєкторія професійного розвитку вчителя основ християнської етики та етики (5 клас)

Бербека Василь Володимирович, член громадської ради при Міністерстві освіти, директор благодійного фонду «Живи Україно», магістр педагогічних наук, викладач предметів духовно – морального спрямування

 

10 хв.

 

Про значення такої зустрічі скажу словами Оксани Павлової («Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18):
"Щиро вітаю всіх як представник Донеччини. Наша зустріч неймовірна подія. Народжується в єдності нова Всеукраїнська освітня спільнота з предметів духовно - морального спрямування. дякуємо Богові!"

Щиро вдячна усім виступаючим за підготовку програм, підручників, посібників. Надіюсь, що і в майбутньому наша співпраця буде плідною і результативною.

  Презентація ТУТ   https://docs.google.com/presentation/d/1WpnWi2bnGSXplUC9sZz8my9cRcpdYWW8/edit?usp=sharing&ouid=117268985661481783389&rtpof=true&sd=true


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчення основ християнської етики та етики у 5 класі спрямовувати на:

-       -  розвиток й активізацію пізнавальної діяльності учнів;

-       -  поєднання знань різних предметів для формування комплексу понять;

-      -   спонукати учнів до творчої самостійної діяльності щодо формування умінь і навичок;

-        - застосовувати активні та інтерактивні методи навчання;

-      -   створювати ситуації успіху;

-        - практикувати проблемні та дослідницькі методи навчання;


Немає коментарів:

Дописати коментар