понеділок, 31 січня 2022 р.

 

         Сучасний підручник як провідний засіб реалізації  

                НУШ на уроках зарубіжної літератури

 

        

Зарубіжна література є складником мовно- літературної освітньої галузі. Згідно із пропонованою модельною навчальною програмою «Зарубіжна літе
-ратура» вивчається окремо як самостійний і самодостатній предмет, що має унікальну неперервну традицію викладання (з 1991 р.) в умовах Незалеж-ності і сприяє її утвердженню.                                                                          Предмет «Зарубіжна література» відіграє важливу роль у системі мов-но-літературної освіти. Насамперед тому, що за допомогою найкращих тво-рів світового красного письменства він відкриває українському школяреві розмаїття культур різних країн, складність і багатогранність людських сто-сунків та почуттів, історію духовного розвитку людства, відображену в літе-ратурних творах.

       Мета предмета «Зарубіжна література» для адаптаційного циклу (5–6 класи) полягає в тому, аби забезпечити перехід учнів на новий, складніший рівень осмислення художніх творів, ознайомити їх з низкою творів, які належать до літературного канону зарубіжної літератури і водночас зберегти та розвинути інтерес до читання, що був закладений в початковій школі.

      Учителі зарубіжної літератури міста мали змогу зустрітись з авторкою підручника «Зарубіжна література. 5 клас» Міляновською Ніною та обгово-рити основні його аспекти.

    Підручник наповнений новим баченням актуальної тематики та проблема-тики художніх текстів. Вражає глибока структурованість, методичний супро-від викладання предмету. Вдало підібрані ілюстрації до творів сприятимуть мотивації учнів до вивчення зарубіжної літератури, формуватимуть активних читачів. 

Фантазерчик, Знаюся і Згадайко - господарі підручника забезпечать нушенятам цікаві уроки - зустрічі з літературними героями.

Учителі зарубіжної літератури міста голосують за підручник Міляновської Н.Р.


Немає коментарів:

Дописати коментар