вівторок, 8 грудня 2020 р.

 


          ПРОФЕСІЙНЕ ПОРТФОЛІО:

                ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ

            СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА


Немає людей, більш допитливих,невагомих, більш одержимих думками про творчість, як учителі.

В. Сухомлинський

 

                             

                  Основна мета портфоліо:

- проаналізувати і представити значимі результати;

- забезпечити моніторинг рівня зростання особистості;

- сприяти формуванню навичок рефлексії.

  

               Функції портфоліо:

- діагностична – фіксує зміни і ріст професійної майстерності за певний проміжок часу;

- мотиваційна – заохочує до ефективної роботи;

- змістова – розкриває весь спектр виконуваних робіт;

- розвивальна – забезпечує безперервність процесу зростання;

- цілепокладання – підтримує мету самовдосконалення;

- рейтингова – демонструє діапазон професійних компетентностей;

- моделююча – відображає динаміку розвитку; показує результати самореалізації; демонструє стиль викладання; допомагає проводити рефлексію, планувати діяльність;

- стимулююча – ситуації змагання, рейтингу;

- накопичувальна – збір та обробка інформації.

 


 Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України.

  

                                                        Вимоги до оформлення портфоліо і принципи роботи:

1. Системність і регулятивність самомоніторингу.

2. Достовірність.

3. Об'єктивність.

4. Націленість автора на самовдосконалення.

5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень.

6. Акуратність і естетичність оформлення.

7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

8. Наочність результатів роботи.

9. Технологічність

 

                              Види портфоліо

За функціональністю матеріалів:                           

- робоче портфоліо;

- вибіркове портфоліо

 

За приналежністю до суб’єкта:

1) колективне портфоліо:

- портфоліо навчального закладу;

- портфоліо методичного об’єднання;

- портфоліо класу (групи) та ін.

 

                                                     2) індивідуальне портфоліо:

              - професійне портфоліо педагога;

              - портфоліо учня (вихованця);

              - портфоліо учасника конкурсу та ін.

 

 

Нові форми портфоліо:

- електронне портфоліо (Е-портфоліо);

- веб-портфоліо;

- паспорт компетенцій і кваліфікацій;

- європейське мовне портфоліо (єдиний європейський зразок, прийнятий радою Європи).

 

Класична структура портфоліо

Аналіз існуючих у літературі поглядів на структуру портфоліо вчителя доводить, що сьогодні найбільш поширеною в педагогічній практиці є приблизно така побудова:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Творча візитка автора.

4. Стисла трудова біографія.

5. Педагогічне кредо.

6. Тема портфоліо.

7. Мета ведення портфоліо.

8. Мета й основні завдання професійної діяльності автора на конкретний період.

9. Авторські документи та матеріали з досвіду роботи.

10. Рефлексивні записки з аналізом процесу індивідуального або колективного розвитку, творчої активності і найраціональніших форм роботи, засобів досягнення поставленої мети.

 

 Презентація ТУТ

Немає коментарів:

Дописати коментар