вівторок, 18 серпня 2020 р.

 

УВАГА!!!

Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2020/2021 навчальному році

У 2020/2021 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами,затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

у 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту тапрофільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Звертаємо увагу, що основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні навчальні програми. Учитель має право самостійно розподіляти години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин на опрацювання конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють українською мовою


Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 класах

Класи

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестри

І

 

ІІ

І

 

ІІ

І

 

ІІ

І

ІІ

І

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні роботи у формі:

2

 

3

3

 

3

3

 

3

3

3

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольного класного

-

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

твору;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання інших завдань

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

(тестів, відповідей на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запитання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки  розвитку  мовлення*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

(у+п)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки позакласного читання

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 10-11 класах

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

 

 

 

 

 

Рівні

стандарту

профільний

 

 

 

 

 

Контрольні роботи у формі:

2

2

4

4

 

 

 

 

 

контрольного класного

1

1

1

1

твору*;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання інших

1

1

3

3

завдань (тестів,

 

 

 

 

відповідей на запитання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (1у+1п; у

2 (1у+1п; у

 

 

 

межах

межах

3

3

Уроки розвитку мовлення**

текстуально

текстуально

(1у+2п)

(2у+1п)

 

го

го

 

вивчення)

вивчення)

 

 

 

 

 

 

 

Уроки позакласного

1

1

2

2

читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка зошитів

4

5

4

5

 

 

 

 

 

У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не роблять.

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем/ученицею

Клас

Кількість

 

сторінок

 

 

5-Й

0,5–1,0

 

 

6-Й

1,0–1,5

 

 

7-Й

1,5–2,0

 

 

8-Й

2,0–2,5

 

 

9-Й

2,5–3,0

 

 

Орієнтовний обсяг письмового твору(рівень стандарту)

Клас

Кількість сторінок

 

 

 

 

10-й

3,0–3,5

 

 

 

 

11-й

3,0–3,5

 

 

 

 

Орієнтовний обсяг письмового твору

 

(профільний рівень)

Клас

Кількість сторінок

 

 

 

 

10-й

3,0–3,5

 

 

 

 

11-й

3,5–4,5

 

 

 

 

 

Оцінку за читання напам’ять творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki)

 

Немає коментарів:

Дописати коментар