пʼятницю, 19 серпня 2016 р.

Філологічний Олімп

Міський комплексно – цільовий 
    проект  «Філологічний Олімп»
                                      (2016 – 2018н.р.)
       Мета проекту: розвивати педагогічну майстерність учителів зарубіжної літератури, запроваджувати елементи передового педагогічного досвіду; сприяти входженню молодих педагогів у професійну діяльність; здійснювати моніторинг навчально-виховної діяльності, створювати належні ефективні умови для професійного росту педагогів.

I. Смислова частина
        Динамічні зміни в житті України вимагають нового педагогічного бачен-ня та змін у напрямку професійного саморозвитку вчителя. Очевидно, що но-вий ритм роботи може з’явитися лише на основі співставлення досвіду, зрос-тання ділового тонусу педагогічних працівників, створення творчої атмосфе-ри, підвищення майстерності педагога.
       З уроку починається навчально-виховний процес, уроком і закінчується. Кожний новий урок – це сходинка у знаннях і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової і моральної культури. В.Сухомлинський писав: „Урок – це дзеркало загальної й педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції.”
      Удосконалення форм проведення уроку, наповнення його інноваційним змістом з метою формування системи знань учнів,зацікавлення школярів ви-вченням зарубіжної літератури  через позакласні заходи ,науково – дослідни-цьку роботу – основне завдання вчителя.
        Участь у проекті  дасть можливість учителю зарубіжної літератури створити свій професійний стиль; стимулюватиме до пошуку інноваційних форм роботи; здійснювати педагогічний експеримент; узагальнювати самобутній досвід.
      
                                                        1                                                                                                          
ІІ. Кадрове забезпечення                                         
1.Ковальчук Л.М. – керівник  проекту ,методист ТКМЦНОІМ
2.Яциковська Н.Д. (ТЗОШ №28).
3.Міляновська Н.Р. (ТСШ №7).
4.Холодняк Н.В.(ТНВК – ШЛ №6).
5.Яблонська О.М. (ТЗОШ №10).
6.Яремко Г.Д. (НВК –ШЛ №15).
7.Гордій Н.В. (ТЗОШ №16).
8.Клименко М.В. (ТКГ).
                                                        
ІІІ. Організаційне забезпечення
Цільовий проект «Філологічний Олімп»  є складовою частиною річного плану роботи методиста. Творча група розробляє та здійснює цей проект, працюючи за власним планом роботи. Свої засідання творча група проводить один раз на семестр. Ведуться протоколи засідань. Контроль за виконанням даного проекту покладається на керівника проекту.

  ІV. Операційна частина                                    
1.Методичний фестиваль «Проблеми формування соціальної особистості в контексті виконання навчальних програм та державних освітніх стандартів із зарубіжної літератури .( ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  - 25 ). Жовтень,2016.
1.1.Літературно – мистецьке свято «Без коріння саду не цвісти».
1.2.Науково – практична конференція. « Особливості соціалізації особистості на уроках зарубіжної літератури в умовах євроінтеграції».
1.3.Літературний квест для учнів 9 -11 класів.
1.4.Захист літературних  учнівських  міні – досліджень (відповідно до вікової категорії):                                         
                                                                   2            
а) відпочиваю з книжкою (відгук  про прочитану книгу за шкільною програмою із зарубіжної літератури  для учнів 7 -9 класів);
б) лист літературному героєві (для 6 класів);
1.5.Зустріч з  літературними героями  (на базі міських бібліотек).

2. Панорама творчості «Ваша величність – УРОК» . Листопад 2017.
2.1.Конкурс молодих педагогів «Мій перший крок до зірок».
2.2.Дефіле нестандартних уроків.
2.3.Творча зустріч «методичні сенсації – анонси педагогічні».

3. Тиждень  молодого  вчителя  зарубіжної  літератури.  Березень,2017.
                                                                                                
4.З метою налагодження системи роботи вчителів зарубіжної літератури з питань розвитку зв*язного мовлення школярів :                     
-    створити творчу групу для розробки методичних рекомендацій, конспектів уроків з  розвитку зв*язного мовлення. (2017 -2018 н.р.)                     
-    провести семінар – тренінг « Сучасні підходи до формування системи роботи вчителя зарубіжної літератури з питань розвитку зв*язного мовлення школярів» .(2016 -2017 н. р.).
-    підготувати і провести майстер – клас «Я роблю це так» (показовий урок з розвитку зв*язного мовлення».(2017 – 2018 н.р.)
-    підготувати методичний посібник «Уроки розвитку зв*язного мовлення із зарубіжної літератури». (2017 – 2018 н.р.)

5. З метою розробки моделі професійного розвитку вчителя – словесни-ка,здатного сприймати нововведення та готового до активної роботи в      інноваційному освітньому просторі в умовах мінливого світу створити   Школу авторських ініціатив. Вересень,2016.                                 

                                                     3
6.Для реалізації завдань нових освітніх стандартів (8 клас) :
- організувати роботу семінару – тренінгу, на заняттях якого розглянути нові теми та  підходи до вивчення зарубіжної літератури;
- «Видавничій студії» підготувати методичний посібник із зарубіжної літератури (8,9 клас);
                                                 
V. Очікувані результати та практичне значення:
Цільовий розвиток компетентності та професіоналізму вчителя; формування індивідуального стилю роботи.
Сформоване інноваційно – інформаційне середовище,у якому вчитель – практик  може ефективно здійснювати теоретичну та практичну підготовку, підвищувати рівень професійної компетентності, розвивати педагогічну творчість.
Упровадження Проекту передбачає видання навчально – методичних посібників,рекомендацій.Немає коментарів:

Дописати коментар