середа, 9 жовтня 2019 р.
                  Віра і наука – надуманий конфлікт

         Розкрити важливість пізнання природи Бога для укріплення віри та виховання духовних цінностей учнів через цілісне сприйняття світу, проаналізувати взаємозв’язок понять «віра» та «розум» в контексті різних форм пізнання – мета чергової  зустрічі вчителів основ християнської етики міста Тернополя.
        Характерною ознакою сучасного життя є шалений темп розвитку, пізнання до-сягнень цивілізації. Часто не задумуємось над тим, з якою метою вони приходять у світ, чи не принесуть шкоду. В по-лоні науки не замислюємось над сенсом життя, над кате-горіями Вічності. Людина завжди стоїть на межі духов-ного і фізичного. На щастя ми живемо у час, коли релі-гія і наука не є ворогами і твердо переконані в тому, що людина має два крила: віру і розум. Саме про це дуже цікаво виклав у своїй ілюстрованій лекції вчитель основ християнської етики ТЗОШ №15 Стець Андрій Іванович. До речі,за фахом він фізик – оптик.
 Дивно, але факти свідчать, що 80% вчених були віруючими.

«Я не можу зрозуміти вченого. Який не визнавав би Вищого розуму у всій системі світобудови, так само як не міг би зрозуміти богослова. Який заперечував би прогрес науки. Релігія  і наука є сестрами». Вернер Браун

«Хто може споглядати дивний порядок Всесвіту, керованого Богом, без прагнення до споглядання понад усе Самого Творця».    Ньютон Ісаак


                
                       
                                                Методичні родзинки
                               на уроках зарубіжної літератури

    
       Гостем «Майстерні авторських ініціатив» вчителів зарубіжної літератури у вересні 2019 року стала вчитель – словесник з Вінничини Леся Сич. Досі ми знали її лише як адміністратора Facebook-групи "Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури", яка нараховує більше 20 000 учасників.

      «Школа – це моя стихія",-розказує про себе гостя. Найбільша приємність для неї настає тоді, коли діти на перерві продовжують обговорювати твір, а випускники згадують цікаві уроки. Для виконання домашнього завдання на уроках цієї дивовижної вчительки знадобиться Facebook і уява, бо потрібно створити сторінку персонажа, яка передає його внутрішній світ !
        
   Майстер – клас став наглядним прикладом того, що  вчителі міста є прихильниками Facebook-групи і активно запроваджують на своїх уроках «Лесині родзинки». На цей раз їй довелось працювати з 52 педагогами, які з великим захопленням «смакували»  новими родзинками.


         
"Треба щось робити – на совість робити свою роботу! Треба когось любити – своїх дітей та учнів, свою сім’ю та роботу! Треба на щось сподіватися – сподіваюся на себе, докладаю максим зусиль для здійснення мрій, для розвитку і змін школи, освіти, держави",- підсумовує Леся Сич.
 Шановні колеги - словесники! Хто ще не ввійшов у Facebook-групу "Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури", ЧЕКАЄМО!                

    
       
середа, 18 вересня 2019 р. Зустріч з актуальною книгою
Одне з найважливіших і найважчих завдань кожного учасника освітнього процесу – виховання громадянина – патріота своєї держави. Про це велась розмова на засіданні консультпункту класних керівників 8- 11 класів.
Загальна соціо-культурна ситуа-ція, виклики щодо збереження ціліс-ності й держав-ності України, військова загро-за,завдання консолідації суспільства визначають нагальність підвищення уваги до виховного потенціалу освітнього середовища.
Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» та Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти наголошують на інтеграції виховної роботи в освітньому процесі.
На  нашому зібранні я ,як вчитель української мови і літератури,ділилась особистим досвідом співпраці з класним керівником і батьками.
А назвала нашу зустріч, яка проходила  у ТСШ №5, дуже просто – засідання у «Маминій світлиці». Гостем світлиці була авторка книжки «Ти зробив усе, що зміг» Леся Орляк, мама колишнього випускника ТСШ №5, воїна , який заги-нув у російсько –українській війні .
На засіданні поділилась досвідом проведення уроку памяті про Сашка Орляка : «Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя».
Книга «Ти зробив усе, що зміг» - не лише особистий дебют Лесі Михайлівни в літературі, а, мабуть, і дебют книжки – ластівки про правду теперішньої війни. Ось як про це на засіданні "Мами-ної світлиці"сказала сама авторка: «Для мене дуже важливо, що я присвятила цю книгу своїй дитині…Я хотіла, щоб це був рухомий пам’ятник синові…Може хтось прочитає і задумається, що і від нього залежить, аби Україна відбулась як держава».
Відповідно до протоколу методичної ради ТОКІППО книгу запропоновано освітнім закладам вивчати на уроках літератури рідного краю і позакласному читанні.
Скажу з власного досвіду, книга "Ти зробив усе, що зміг"– справжнє джерело патріотичного і сімейного виховання.
 

     
Класному керівнику на   
               замітку!!!

Про національно-патріотичне виховання у закладах     освіти у 2019/2020 навчальному році
           Лист МОН № 1/9-523 від 16.08.19 року  (витяги)
                                                                                                                                                                                                                                                                1.Питання національно-патріотичного виховання розкривається наскрізно в рамках програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2015 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року).  https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/.
2.З метою вивчення та популяризації кращого педагогічного досвіду, в тому числі з питань національно-патріотичного виховання на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено банк даних досвіду виховної роботи (https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/bank-dosvidu-vihovnoyi-roboti/.  
3. Національно-патріотичне виховання молодого покоління неможливе без відповідних заходів щодо відзначення важливих пам'ятних та ювілейних дат, перелік яких можна знайти за наступним посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-19.
4. При плануванні виховної роботи з національно-патріотичного напряму пропонуємо використовувати методичні матеріали Українського інституту національної пам'яті https://www.memory.gov.ua/methodic-materials.
5.Питання національно-патріотичного виховання та громадянської освіти також всебічно висвітлено в матеріалах, які схвалені для використання в закладах загальної середньої освіти, а саме:
5.1. Навчально-методичний комплект «Навчаюсь. Дію. Захищаю» початкова школа, 1-4 класи «Пригоди Тарі»/ (автор. колектив: Андросюк В. Є. Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Алчасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.). Зазначені матеріали можна знайти за наступним посиланням https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/.
5.2. Науково-методичний посібник «Ключові напрями українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (автори: І. Д. Бех, К. І. Чорна).
5.3. Аудіовізуальний твір національно-патріотичного кінопроекту «Слава Україні! - Героям Слава!» (Союз молодих кінематографістів України «10 Муза»).
5.4. Навчальні - програми з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму розміщені за посиланням https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/viyskovo-patriotichniy-napryam/ та інше.


пʼятниця, 23 серпня 2019 р.

                    З початком нового 2019 -2020 навчального року!

"Аспекти формування та інтеграції ключових життєвих компетентностей на уроках зарубіжної літератури" - тема серпневого засідання інтерактивної школи сучасного вчителя зарубіжної літератури. Майбутнє України - за поколінням, котре сьогодні в шкільних стінах опановує життя, якість якого залежить від рівня сформованості життєвої компетентності.Саме педагогіка життєтворчості покликана "дати широкий, вільний розвиток усім духовним силам і здібностям дитини, який піднімає її особисту вартість і дасть майбутній людині змогу бути корисною для малого чи великого кола громадянства" (С.Ф. Русова).
Формування компетентностей учнів здійснюється не тільки шляхом реалізації відповідно оновленого змісту освіти, але й вибором методів та технологій навчання.Ці та інші питання активно обговорювали вчителі зарубіжної літератури міста на серпневому засіданні інтерактивної школи.
Міляновська Ніна Равілівна розкрила особливості викладання зарубіжної літератури в 11 класі.
 У 2019 -2020 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 -9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 - 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-К.: Видавничий дім "Освіта", 2013 зі змінами , затвердженими наказом МОН від 23.10.2-17 №804.

У 10 -11 класах - за новими навчальними програмами ( рівень стандарту та профільний), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 №1407.

!!!!! Про викладання зарубіжної літератури читайте у "Методичних рекомендаціях..."МОН.

ПЛІДНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

понеділок, 10 червня 2019 р.                                                « Мамина світлиця»
                на п’ятому Львівському фестивалі з Гуманної педагогіки

    Споконвіків вважалось найдорожчим те свято, коли в оселю батьків з благословення Матінки Божої з’їжджалися з найвіддаленіших куточків неньки – України її сини і дочки. Єдналась родина, «…як вічна зернина на невмирущому полі життя…» Сходились сусіди, близькі і далекі родичі, і навіть прості подорожні, бо, «… родина – це вся Україна. З глибоким корінням, з високим гіллям».
      Зі всієї України з’їхалися її вірні сини і дочки – ті, які сіють у дитячі душі «вічне, розумне і вічне», ті, хто живе радощами і болями України на П’ятий Львівський фестиваль Гуманної педагогіки у Львів.
      На цей раз я не одна – з Лесею Орляк, авторкою книги «Ти зробив усе, що зміг». Книга - не лише особистий дебют Лесі Михайлівни в літературі, а, мабуть, і дебют книжки – ластівки  про правду теперішньої війни. Ось як про це авторка говорить сама: «Для мене дуже важливо, що я присвятила цю книгу своїй дитині. Писала не для того, щоб на публіку заявити про себе. Я хотіла, щоб це був рухомий пам’ятник синові, який можна буде передавати з рук в руки. Може, хтось прочитає і задумається, що і від нього залежить, аби Україна відбулась як держава».
      У школах Тернопільщини відповідно до рішення методичної ради ТОКІППО на уроках позакласного читання та уроках літератури рідного краю учні мали би вивчати  цю книгу…
      Книгу читають студенти вузів України,де Леся Михайлівна побувала на зустрічах,читають і за кордоном…
     Відрадно, що на засіданні світлиці були гості з різних куточків України. Тут гармонійно поєднались радість за зустріч українців - однодумців і сльози розпачу за втрачені молоді життя на Сході України.
   «Я любив Вас усіх. Та найбільше любив Україну…» - кредо головного героя книги – Сашка Орляка. Прочитайте цю книгу. Правда про російсько –українську війну і її героїв мусить знати кожен свідомий українець.понеділок, 25 березня 2019 р.        Гуманна педагогіка – педагогіка ХХІ століття

        Характерною рисою сучасної епохи, епохи гонитви за матеріальним благополуччям. Людина стала духовно бідною. Авторитаризм формує людину як виконавця чужої волі, чужих наказів. Вона говорить одне, думає інше, робить третє.
        Час вимагає залишити авторитарну педагогіку в минулому, змінити парадигму педагогічної свідомості.
       Про зміст і значення гуманної педагогіки писав видатний педагог Ш.О. Амонашвілі: «Гуманна педагогічна думка споконвіку, супроводжуючи людство, нагадує про обов’язковість  виховання Душі і Серця  через розкриття особистості людини, її талантів, інтелекту, неповторності…»
      «Гуманна педагогіка – джерело любові та гармонійного виховання школярів» - тема семінару – тренінгу для класних керівників 5 -9 класів спонукала присутніх задуматись над власними поглядами на виховання своїх підопічних, перебудувати систему роботи з батьками.
      Учасники тренінгу розв’язували педагогічні ситуації,складали памятку для батьків, будували палац для Особистості, малювали душу дитини.
     Отже, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливого значення набуває необхідність утвердження у суспільстві гуманних цінностей добра, справедливості, честі, гідності, совісті, обов’язку, відповідальності. Гуманізація освіти належить до визначальних цінностей суспільного життя, є умовою і результатом якісної шкільної освіти XXІ століття.