середа, 8 січня 2020 р.


                                    На допомогу вчителю у І семестрі 2019 -2020 н.р.                                                                                                       
             Декілька років поспіль моніторю професійну компетентність вчителів зарубіжної літератури та основ християнської етики. Відрадно, що рівень обізнаності їх з вимогами до викладання предметів зростає. Однак не завжди знаходжу відповідність між проінформованістю вителів з тих чи інших професійних питань і їх практичним використанням у роботі. Тому у методичному супроводі  професійного зростання педагога перевагу надаю таким формам роботи,які б наглядно демонстрували  необхідність запропонованого.
          Результативною є робота інтерактивної школи сучасного вчителя. Міжрегіональний інтегрований семінар «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності», проведений разом із вчителями – словесниками Кіровоградщини, продемонстрував вміле продукування інноваційних ідей вчителями – партнерами, формування ціннісних орієнтирів у школярів. Учасники семінару розглянули питання оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи на уроках словесності,ознайомилися з постулатами біоадекватної технології.
           Створення ефективних умов для формування педагогічної моделі вчителя зарубіжної літератури через технологію методичної мобільності – мета Майстерні авторських ініціатив. Вчителі мають змогу зустрітись із колегами інших областей,які продукують родзинки власного педагогічного досвіду. Провела зустріч з адміністратором Fasebook – групи «Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури»,переможницею Global teachear Prize Ukraine 2019 (ТОП- 50 найкращих вчителів України) Лесею Сич.
         Найбільш  багаточисельною  формою роботи у І семестрі було трансфер – містечко3. Вчителі – словесники працювали в інтегрованій творчій майстерні (вчителі української мови і літератури та зарубіжної літератури), робота якої була спрямована на «Творення особистості школяра в контексті компетентнісного навчання». Під час моделювання конструктора компетентнісного уроку словесності та інструментарію «доброї волі» на компетентнісному уроці словесності педагогам продемонстровані шляхи здійснення міжпредметної інтеграції через моделювання нових форм проведення уроків, дослідження «вічних» сюжетів та образів, компаративний аналіз програмових творів українських та зарубіжних письменників.
                                                           
Консультпункт для класних керівників 5-8 класів у І семестрі взяв за основу своєї діяльності педагогіку партнерства як запоруку успіху формування особистості школяра. На сьогодні найефективнішою формою  включення батьків у побудову соціального партнерства із школою вважається упровадження технології проектування моделі партнерської взаємодії з сім'єю. Вирішенню цієї проблеми присвячений семінар у ТЗОШ №14 «Секрети успіху класного керівника в організації дитячої особистості».             
         Формування патріотизму в закладах освіти впроваджується відповідно до «Концепції патріотичного виховання в системі освіти України». Однією з основних тенденцій розвитку виховання в сучасній українській школі має стати пошук форм «діяльнісного патріотизму». З цією метою провела майстер – клас зустріч за книгою Лесі Орляк «Ти зробив усе, що зміг», на яку була запрошена і сама авторка. Класні керівники мали змогу ознайомитись з «Книгою Добра», яка стала продовженням проекту «Діти за мир у всьому світі».
          Роль вчителя основ християнської етики у формуванні ключових компетентностей здобувача освіти – головна мета студії «Духовне джерело». Формування духовного світу дітей та молоді, духовності як і провідної якості особистості — велике і складне завдання, що стоїть у центрі уваги педагогів, вихователів, учителів, батьків, широкого педагогічного загалу. Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли складності соціально-економічного й політичного розвитку країни боляче вразили молодь. «Віра і наука. Надуманий конфлікт»,  «Інтеграція християнських цінностей в освітній процес у контексті формування життєвих компетенцій здобувачів освіти НУШ»- семінари з елементами тренінгу, під час яких вчителі основ християнської етики опрацювали як теоретичні так і практичні аспекти формування життєвих компетентностей учнів, основні підходи, технології необхідні для роботи вчителя. Провела  духовну зустріч вчителів ОХЕ з отцем Володимиром Демчуком, який розкрив тему «Жіночі постаті в Біблії».
         Продуктивною була робота видавничої студії «Краплинка»,яка підготувала до друку 8 конспектів, в яких навчальна тема розкрита через інтеграцію таких предметів: зарубіжна література, християнська етика,українська література.
          Учителька ТЗОШ №24 Желізко Юлія стала учасником заключного етапу "Учитель року -2020" у номінації "Зарубіжна література".
пʼятниця, 13 грудня 2019 р.


                                Як організувати роботу класного керівника…
       Як працювати так, щоб здружити класний колектив? Що потрібно для того, щоб життя у класі було цікавим?

      Ці та інші питання обговорювали класні керівники під час чергової зустрічі на тренінгу « Секрети успіху класного керівника в організації дитячої особистості» у ТЗОШ №14.

    
 Реалізації сучасної технології особистісно орієнтованого виховання сприяє методика колективних творчих справ (КТС). Учасники тренінгу дізнались про методику і принципи організації роботи за технологією КТС.
    Серкіз Людмила Олександрівна,класний керівник 7 – А  класу ТЗОШ №14,  розповіла про особливості класу і причини запровадження КТС у своєму колективі. Ділилась досягненнями, виділяла першочергові завдання .

 

«Якщо ви вдало виберете справу і вкладете в неї свою душу то щастя само відшукає вас».  К.Ушинський.

КТС - методика людяності, діяльності і творчості. Головними принципами її є:
- вчення без примусу, пріритет успішності учня;
-поєднання колективного та індивідуального виховання;
- перетворення школи Знань у школу компетентностей.

пʼятниця, 6 грудня 2019 р.

                         Конкурс «Учитель року – 2020» у номінації
                                      «Зарубіжна література»
       5 грудня відбувся І(зональний) етап конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література».
        Відповідно до умов проведення , Конкурс передбачав попередню реєстрацію на платформі МОНУ. В оргкомітет конкурсу подано 2 заяви із закладів освіти міста Тернополя, зокрема:ТЗОШ №19 (учителька Сидій А.О.); ТЗОШ №24 (учителька Желізко Ю.В.); та 1 заява з Підволочиської гімназії імені І.Франка (учителька Левицька Л.І.)
       Конкурс передбачав такі випробування: «Майстер – клас»  та «Практична робота» (аналіз поетичного тексту).
       Конкурсанти продемонстрували  високий  професійний  та  науково - методичний  рівень, ефективні шляхи розв’язання педагогічних проблем, над якими вони працюють.
        Оцінювалася доцільність методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання. На майстер – класі було взято до уваги відповідність власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання, дотримання принципів проведення майстер – класу.
        Спрямованість на реалізацію наскрізних змістових  ліній, формування ключових та предметних компетентностей, творчий підхід до виконання завдань журі оцінювало під час аналізу поетичного твору конкурсантами.
         Журі відзначило високий професіоналізм учасників,готовність до застосування нових освітянських ідей, бути у постійному творчому пошуку.


Переможцем стала Желізко Юлія Вікторівна, вчителька зарубіжної літератури ТЗОШ №24.


           

пʼятниця, 22 листопада 2019 р.


Інструментарій «доброї волі» на компетентнісному уроці словесності

         На занятті ми обговорили складні питання самовдосконалення дорослих для того, щоб зрозуміти, як  створювати такий освітній простір, який би дав можливість дітям відчувати  відповідальність за власний саморозвиток. Якщо вчитель буде  вдосконалювати свій дух,свою волю, свій характер, зможе те ж саме виховати і в учнів.
       Який інструментарій  «доброї волі» обрати на компетентнісному уроці? Однозначна відповідь: інструментарій  дарує ноосферна освіта.
      Головною метою ноосферної освіти є формування в людини цілісної ноосферної свідомості, яка складається із триєдності: цілісного біоадекватного мислення, етичного біоадекватного методу поведінки та екологічного світогляду.
       Структура уроку,система вправ,оцінювання компетентностей на біоадекватному уроці – мета заняття в інтегрованій майстерні учителя – словесника під час проведення трансфер – містечка 3.
       Проблема становлення ноосферної освіти повинна розглядатись як стратегічний інструмент соціально-екологічного розвитку суспільства.
      Сьогодні на перший план в освіті виходять не стільки проблеми інформатизації, що засновані на інтенсивному використанні техногенних засобів і лівопівкульних методів мислення, скільки проблеми створення і використання освітніх технологій, заснованих на екологізації та ефективному використанні головного стратегічного ресурсу людства - цілісного мислення.


середа, 6 листопада 2019 р.


                       


       Незабутні Чотирнадцяті
        Всеукраїнські Читання
        з Гуманної   Педагогіки

 «Не шукай золоті гори. Не чекай золотої години. Створюй золотий час. Тут і зараз»  (Мирослав Дочинець).
        За сприяння Міністерства освіти і науки України 26 – 27 жовтня у Національному педагогічному університеті відбулися Чотирнадцяті Всеукраїнські Педагогічні Читання з Гуманної Педагогіки. «Добра воля – найдорожча перемога» - тема педагогічних читань. Воля – найголовніша ментальна риса в процесі націєтворення. Тому тема читань є актуальною для українців.
       Лейтмотивом стали слова Андрея Шептицького:«Україна звільниться від свого упадку та стане державою могутньою, з’єднаною, величавою, яка буде дорівнювати іншим високо розвинутим державам.Мир,добробут,щастя, висока культура, взаємна любов і злагода будуть панувати в ній».
      Незабутніми хвилинами зустрічі педагогів з усієї України став майстер – клас академіка Шалви Амонашвілі, доктора психологічних наук, професора, іноземного члена Національної академії педагогічних наук України та Паати Амонашвілі, президента МЦГП, директора студії «Басті Бубу»,Лицаря Гуманної Педагогіки.
        Учасники педагогічних читань мали змогу відвідати надзвичайно цікаві засідання творчих майстерень  та майстер – класів колег – педагогів. Кожен учасник мотивований до виявлення доброї волі в особистому та професійному житті.
         Не менш важливими були спілкування в колуарах та вечірні прогулянки осіннім Києвом.
       У багатьох містах України виникли і діють лабораторії гуманної педагогіки, які обєднують вчителів, вихователів, діячів культури і науки.Педагоги Тернополя працюють над реалізацією комплексного цільового проекту "Студія гуманної педагогіки"
                            Формування компетентнісного читача
       Тиждень зарубіжної літератури у місті закінчився фестивалем дитячої творчості «Я люблю зарубіжну літературу», який  проходив на базі  мисте-цької школи імені І.Герети. Слід відзначити  високий професійний рівень підготовки вітального концерту для учасників фестивалю.
       Святковий зал об’єднав  87 школярів  та 25 педагогів, які з любов’ю до зарубіжної літератури демонстрували свої уміння у 4 номінаціях: бенефіс читача, зіркова мрія, літературна ікебана, актуальна книга.
      Фестиваль став переконливим свідченням розуміння учнями зарубіжної літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої культури, усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу й місця в системі інших видів мистецтв,формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду.
     


Володарями Гран – прі у номінації «Літературна ікебана» стала учасниця з ТУГ ім. І.Франка  Тучак  Анастасія, учениця 7- В класу. Перемогу у номінації «Актуальна книга»  здобула Демборинська Софія, учениця 10 – А класу ТУГ ім. І.Франка.
       Лауреатами фестивалю стали учні зі ЗОШ №27,16,14,13 , ТСШ №17, ТНВК - ШЛ №6.вівторок, 29 жовтня 2019 р.                  Міжрегінальний інтегрований семінар
                              із вчителями - словесниками

          
17-18 жовтня 2019 року у Тернополі проходив міжрегіональний інтегрований семінар «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності вчителя - словесника»,
на який були запрошені педагоги з Новоукраїнки Кіровоградської області. Роботу розпочали  у Маріїнському духовному центрі  села Зарваниця, де обговорили питання формування духовного світу особистості школяра на уроках словесності. Мали цікаву катахетичну зустріч з отцем М.Медюхом. Хресна дорога при свічках привела  прочан в  унікальний комплекс копій споруд Святої землі «Український Єрусалим».
            Педагоги побували у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №3, Українській гімназії імені Івана Франка, загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №28, навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука»..
Учителі – словесники Тернополя охоче ділилися своїми напрацюваннями, планами та ідеями, розповідали про реалізовані та розпочаті проєкти..
          Кандидатка філологічних наук, методистка ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. представила гостям напрацювання з теми «Оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи на уроках словесності». Зустріч пройшла в атмосфері творчості та доброзичливості.
 Педагогічна майстерня від учителя зарубіжної літератури Борщук Л.М. («Роль кабінету зарубіжної літератури у формуванні читацької компетентності школяра») та авторки підручників Зарубіжна література Міляновської Н.Р. ( «Сучасні підходи до викладання зарубіжної літератури») – це справжня майстерня формування читацької компетентності в учнів, любові до книги, мистецтва, слова, предмету. Були подарунки, обмін думками, побажання.        Майстер-клас Ковальчук Л.М., методистки ТКМЦНОІМ  «Біоадекватний інструментарій у роботі вчителя-словесника» переконливо продемонстрував, що така технологія сприяє зростанню мотивації учнів до навчання, інтересу до предмета літератури, розвитку творчих здібностей, а також здібностей до самопізнання, самооцінки, формуванню цілісного мислення учнів і на цій базі високої духовності, моральності, гармонійної особистості, яка здатна жити, мислити, працювати у гармонії з природою, собою, суспільством, бути стійкою у різних життєвих ситуаціях без нанесення шкоди людству і природі; розкриттю внутрішнього «я» дитини. Навчання таким чином дає здоров’язберігаючий і здоров’явідновлювальний ефект.