вівторок, 27 лютого 2018 р.

Діти сьогодні хочуть сучасних ...вчителів


« Діти сьогодні хочуть сучасних, діти сьогодні хочуть  креативних, діти сьогодні хочуть учителів, які розуміють їх, в першу чергу».
                                                                Нова українська школа

Реалізація вектора успіху діяльності вчителя зарубіжної літератури в умовах реформування освіти – тема чергового засідання школи авторських ініціатив учителів зарубіжної літератури.
           Присутні  мали змогу познайомитись з досвідом роботи своїх колег, які активно запро-ваджують на уроках елементи біоадекватної технології. Яциковська Н.Д., вчитель зарубіжної літератури ТЗОШ №28, розповіла про роботу на таких уроках з образоном – основою біоадекват-ного методу. Вчителі дізналися про такі типи образонів: асоціативні, конструктивні, асоціа-тивно – конструктивні та метафоричні. Учасники зібрання спробували самостійно створювати різного типу образони.
         Досвідом роботи з питань створення атмосфери розумово – інтелект-туального пошуку через систему вправ і завдань ділилась вчитель зарубіжної літератури ТЗОШ №4 Стрижакова О.О. Присутні створювали мисле- образи до запропонованих уроків.
         Цікавим був виступ Івашко О.А.,вчителя зарубіжної літератури ТЗОШ №27, яка розкрила суть досвіду з питання формування життєвих компетентностей школяра через запровадження музейної педагогіки. У ході виступу слухачі відстежували найактивніші музейно – педагогічні прийоми:
- прийом показу – головний прийом і головний складник музейного заняття, що спрямовує увагу на риси та ознаки предметів;
- прийом коментування використовують тоді, якщо експонат демонструють у процесі розвитку або руху.
- прийом руху: за його допомогою пізнають музейний об’єкт і закріплюють знання, а увага акцентована на окремих деталях;
- прийом реконструкції полягає у відтворенні події або епохи шляхом образної розповіді, за допомогою якої музейний педагог немовби робить слухача дійовою особою якоїсь події, ситуації;
- прийом локалізації подій характеризують особливо сильним емоційним впливом, що полягає у «прив’язуванні» певної історичної події до певного місця;
- прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак одного й того ж експоната або різних об’єктів між собою.
- прийом цитування дозволяє загострити інтерес слухачів на якомусь факті, події, явища, надає більшої авторитетності висловлюванням педагога (за О. Карамановим).
вівторок, 30 січня 2018 р.

Арпедагогіка

                         Арт - педагогіка  в професійній діяльності                        
                              вчителя  зарубіжної  літератури
        Над такою проблемою працювали педагоги школи сучасного вчителя зарубіжної літератури. Заняття проходило на базі ТЗОШ №18.
       «Якщо сьогодні ми будемо учити так, як вчили вчора, ми вкрадемо у наших дітей завтра». Ці слова американського педагога і філософа Джона Дьюї стали епіграфом заняття.
       Що ж таке арт – педагогіка? Це галузь педагогічної науки, що базується на злитті педагогіки і  мистецтва, і вивчає закономірності   виховання і роз-витку людини за допомогою мистецтва. 
        Слід сказати, що сьогодні в Україні поняття  «арт – педагогіка», як особливий напрямок в сучасній педагогічній науці ще не достатньо розвинуте.
       Арт – педагогіка, як і загальна педагогіка, мають на меті допомогти людині навчитися розуміти себе і гармонійно жити в суспільстві; навчитися пізнавати дію законів краси і моралі у світі.
      Арт – терапія – складова арт – педагогіки: метод, що використовується для  лікування і психокорекції за допомогою художніх прийомів таких як: книги, малювання, ліплення, музика, фотографія, кінофільми, акторська майстерність …
      Учителі ознайомились з різними видами арт – терапії на уроках зарубіж-ної літератури: бібліотерапія , музикотерапія, ігротерапія , орігамі, пісочна терапія,кольоротерапія ,казкотерапія ,ізотерапія,колаж.
     Для вмілого управління художнім читанням школярів слухачі школи сучасного вчителя зарубіжної літератури отримали  «Словник смислу читання  тематичних книг». Тепер,аналізуючи читацькі інтереси учнів, вчитель матиме змогу формувати не лише предметні компетентності. Спостерігаючи за системою читання, можна зробити висновок про внутрішній стан  дитини, про потребу його корекції і спрямування. Відповідно підготувати рекомендації для батьків щодо формування списку рекомендованої літератури.


                  «Словник смислу читання  тематичних книг»
1.Наукові чи історичні книги: утилітарний підхід до часу ,невміння просто радіти життю;
2. Книги жахів:потреба у спокої.
3. Книги про подорожі: потреба втекти від сірості життя.
 4. Духовна література: страх бути покинутим, пошук чогось вищого, ніж буденність.
5. Книги про любов: здатність ідеалізувати любовні стосунки.
6.Гостросюжетні тріллери:потреба у сильних  емоціях і пошук справедливості.
7.Класична література: ностальгія за минулим, страх відійти від усталеного способу життя і утверджувати свої особисті ідеали.
        Цікавим було домашнє завдання: прочитати книгу   Елли Берт і Сьзен Елдеркин “ Книга как лекарство.Скорая литературная помощь .От А до Я”.
        На занятті інтерактивної школи сучасного вчителя зарубіжної літератури проведено практикум з піскотерапії та ізотерапії. Усі слухачі школи мали змогу практично спробувати формувати предметні компетентності школярів нетрадиційними методами.середа, 27 грудня 2017 р.

вітання                                    Шановні колеги!!!
        Щиро вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим!

      Дай Боже Вам любові і тепла,
      Добра в сім'ї і затишку в оселі,
      Щоб щастя світла музика текла
      В різдвяні свята, щедрі і веселі!
      Хай здійснює бажання рік Новий,
      Хай ваша школа процвітає,
      З чудовим святом, радості і мрій
      Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

                                                    З повагою Ваш методист

пʼятниця, 22 грудня 2017 р.

Скарбничка наших здобутків

                              Скарбничка  наших  здобутків
              
            Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє модернізація на­уково-методичної роботи через упровадження сучасних  навчально-виховних, управлінських технологій, стиму­лювання професійного зростання кадрів, підвищення їхньої про­фесійної майстерності.
                                                                                                                                            Підвищення фахового рівня вчителя на сьогодні не може обмежуватися тільки питаннями методики викладання загальноосвітніх предметів. Виклики сучасного суспільства, що стрімко розвивається, нова генерація дітей, які вимагають від учителя іншої ролі та місця у порівнянні з минулим століттям, зміна цінностей та  освітньої парадигми спонукають звернути увагу на проблему формування професійної мобільності вчителя як інтегрованої якості особистості,  що необхідна для її успішної життєдіяльності в умовах сучасного ринку праці.
        Для реалізації вище вказаної проблеми,  відповідно до  міського комплексно – цільового проекту «Філологічний Олімп »  19 – 20 жовтня 2017 року з метою обміну досвідом ми провели міжрегіональний інтегрований семінар «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури». Учасники семінару, методисти із зарубіжної літератури та психології з Вінниці, Черкас, Львова, Києва та вчителі міста Тернополя взяли участь у засіданні інтерактивної школи сучасного вчителя зарубіжної літератури на тему: «Інтерактивна бібліотерапія. Далекоглядне одне лиш серце. Найголовнішого очима не побачиш» ( за казкою – притчею Екзюпері «Маленький принц»). Бібліотерапія має особливий вплив на людину - лікувальний, сприяє пошуку шляхів вирішення особистих проблем, є однією з форм залучення учнів до читання художньої літератури. Дане питання однаково актуальне для людей різного віку і є відносно новою сферою діяльності. Засідання пройшло у формі психолого – педагогічного тренінгу. Матеріали семінару опубліковані на сторінках журналу «Зарубіжна література».
       Однією із складових формули нової української школи є  «орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм». Засади «педагогіки партнерства» , як одної з прогресивних методик, я продемонструвала під час проведення показового біоадекватного уроку з позакласного читання у 8  класі ТСШ №29: «Сила ангельської пір’їнки за повістю – казкою Оксани Весни «Які ж вони – янголи?», проведеного в межах інтегрованого семінару.
          З метою залучення учнівської молоді до вивчення світової літературної спадщини, формування у школярів гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти, доброю традицією стало щорічне  проведення у жовтні тижня зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя (відповідно до наказу управління освіти і науки №452 від 04.10.2016року). Заходи, проведені цьогоріч у школах міста, вражають масштабністю тем і форм  проведення.
           Сучасна система освіти має перестати бути системою дублювання знань і перетворитися у систему створення знань. Саме технологія переверненого навчання пропонує вчителю зарубіжної літератури різні методики організації читацької діяльності школяра – представника цифрової епохи.  Змінюється час, змінюються вимоги до вміння користуватися знаннями, інформацією,яку отримує учень; змінюються вимоги до  ролі вчителя: вчитель із носія знань має перетворитися на організатора освітнього процесу, який допомогає дитині розвивати вміння « вчити вчитися» та формує всі компетенції, що зазначені в  Концепції  Нової української школи. Особливості технології перевернутого навчання, як однієї з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності, вчителі зарубіжної літератури розглянули під час творчої зустрічі з Н.Р.Балик,завідувачем кафедри інформатики і методики її викладання ТНПУ імені В.Гнатюка. Вчителі активно ділились першими кроками реалізації нової технології.
             На сучасному етапі для вчителя важливу роль відіграє вміння систематизувати, узагальнити й висвітлити власний педагогічний досвід. З цією метою  провела два засідання Авторської студії «Краплинка» для вчителів, які ділились досвідом роботи з питань проведення уроків з розвитку мовлення. За І семестр у журналі «Зарубіжна література» опубліковано11 конспектів уроків  з розвитку мовлення вчителів міста і підготовлено до друку ще 12 . Усі конспекти уроків з використанням інноваційних технологій та презентацій.
           Слід відзначити систематичну роботу з вчителями зарубіжної літератури з питань залучення їх до участі у різноманітних фахових конкурсів. Протягом І семестру у таких конкурсах взяли участь 3 педагоги. Вчителька зарубіжної літератури  Борщук Л.М.(ТУГ)  стала переможцем Всеукраїнського фотоконкурсу «Ми любимо зарубіжну літературу» (ІІІ місце). Про змістовий ресурс сучасного кабінету зарубіжної літератури переможниця розповіла на засіданні інтерактивної школи.
           Організувала участь шкіл міста у Всеукраїнській  грі із зарубіжної літератури «Sanflaver”. Відрадно,що значно збільшилась кількість учасників у грі  (на 254 учні).
           Підготовка  до сприйняття новаторських ідей ,освоєння педагогічної теорії  немислимі без створення організаційно – методичних умов для виявлення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду.  Нормативно – правове забезпечення даного питання розглянула під час семінару – кругозору із заступниками директорів з методичної роботи.       
         Проблема формування внутрішнього світу дитини як творця культурних цінностей  на уроках художньої культури стала наскрізною під час проведення інтерактивної школи сучасного вчителя художньої культури, яке проведено у формі тренінгу.
        Упродовж усього життя людині приходиться адаптуватися до різних життєвих ситуацій, обставин, нових умов. Перехід із початкової школи до середньої справедливо вважають  кризовим періодам. Що повинен зробити вчитель – предметник , класний керівник та батьки  для п’ятикласників, щоб успішною була їх адаптація до нових умов, йшла мова під час  семінару-практикуму для класних керівників 5 класу «Абетка успішної адаптації п’ятикласників».
        «Серцем змін є вчитель. І найважливіше – це підвищення кваліфікації вчителів і їхня здатність переключитися з авторитарної педагогіки на педагогіку партнерства», - зазначила в одному зі своїх виступів міністр освіти Л.Гриневич. Інтерактивна школа сучасного вчителя зарубіжної літератури працює над реалізацією проблеми: « Психолого – педагогічне забезпечення особистісно – орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки». З цією метою у серпні провела педагогічне віче «Гуманна педагогіка в контексті Нової української школи». Словесники, виконавши рекомендовані завдання, проаналізувавши їх зміст , одноголосно переконались у перевагах  гуманної педагогіки над авторитарною. Про результативність педагогічного віча свідчить те, що на ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання з гуманної педагогіки «Сім’я – лоно культури людства» , які проходили у Києві 16-17 грудня 2017 року на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, побували 18педагогів з міста Тернополя. Вони участь в майстер-класах і творчих лабораторіях, у яких провідні українські та іноземні педагоги ділилися секретами успіху в шкільній і сімейній педагогіці.
«Учитель як фахівець живе доти, доки вчиться».   
                                                                         
                                                                                           К.Ушинський
          
        «Серцем змін є вчитель. І найважливіше – це підвищення кваліфікації вчителів і їхня здатність переключитися з авторитарної педагогіки на педа-гогіку партнерства», - зазначила в одному зі своїх виступів міністр освіти Л.Гриневич.
         Інтерактивна школа сучасного вчителя зарубіжної літератури працює над реалізацією проблеми: « Психолого – педагогічне забезпечення особис-тісно – орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки». З цією метою у серпні ми провели педагогічне віче «Гуманна педагогіка в контексті Нової української школи.
        На ХІІ Всеукраїнських педагогічних читання з гуманної педагогіки «Сім’я – лоно культури людства» , які проходили у Києві 16-17 грудня 2017 року на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Дра-гоманова, побували 18педагогів з міста Тернополя. Вони взяли участь в май-стер-класах і творчих лабораторіях, у яких провідні українські та іноземні педагоги ділилися секретами успіху в шкільній і сімейній педагогіці.
        Учасники педагогічних читань з Тернопільщини мріють про те,щоб у їх рідному місті теж запрацював центр гуманної педагогіки. Вони готові щедро ділитись власним досвідом з даної проблеми та отримувати нові знання.


 Напередодні Нового року мрії збуваються!

четвер, 26 жовтня 2017 р.

Інтегрований семінар

                       Міжрегіональний інтегрований семінар
   «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної  
                   майстерності вчителя зарубіжної літератури»
         Доброю традицією вчителів зарубіжної літератури стало щорічне прове-дення 19 жовтня у загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя Дня зарубіжної літератури.  З метою залучення учнівської молоді до вивчення сві-тової літературної спадщини, формування у школярів гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти у всіх школах міста проведені тижні зарубіжної літератури. Вражає своїм багатством і різноманітністю палітра шкільних заходів.

      19 – 20 жовтня проведено міжрегіональний інтегрований семінар «Методична мобільність як умова підвищення педагогічної майстерності вчителя зару біжної літератури». Учасниками семінару були методисти з української мови та україн-ської і зарубіжної літератури з Вінниці, Черкас,Львова, Києва.
 Гостинно зустріла учасників семінару Тернопільська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов. Учитель української мо-ви і літератури ТСШ №29, методист ТКМЦНОІМ Ковальчук Любов Методіївна  провела урок з позакласного читання у 8 –В класі: «Сила ангельської пірїнки за повістю – казкою Оксани Весни «Які ж вони – янголи?». Незважаючи на те, що книжка була в одному екземплярі, всі 26 учнів її не лише прочитали, але й зуміли глибоко зануритись в духовний світ героїв. Сюрпризом для всіх була зустріч з авторкою повісті – казки Оксаною Весною. Учні 8 – В класу подарували пись-менниці збірочку власних творчих продовжень книжки.


 Українська гімназія імені І.Франка об’єднала гостей-філологів з різних областей та господарів – учителів зарубіжної літератури міста Тернополя на засіданні інтерактивної школи сучасного вчителя зарубіжної літератури. Вперше прозвучав Гімн вчи-телів зарубіжної літератури міста Тернополя  (слова і музика Яциков-ської Наталії Дмитрівни, вчителя ТЗОШ №28). Богосвятська А.-М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, член – кореспондент НАНО розкрила у своєму виступі «Слово – душа вчителя» - інструментарій уроку вчителя – майстра. Переможець Всеукраїнського кон-курсу «На крилах за-рубіжної літератури» у номінації «Осяяння душі» Борщук Людмила Михайлівна поділилась досвідом роботи з питань роботи з обдарованими дітьми і розкрила змістовий ресурс сучасного кабінету зарубіжної літератури.


Незабутньою для гостей семінару стала духовна екскурсія у Марійський духовний центр села Зарваниця. Ось як про це розповідає учасниця семінару Олена Станіславівна Ходюк.

Хресна дорога в дарунок серцю
   Коли серце чогось щиро прагне, то Бог обов’язково подарує це. Але в такий спосіб, що ти й не сподіваєшся. Цей момент стане осяянням Божої величі. І ти зрозумієш, що насправді для нього немає нічого неможливого…
   Так сталося і цього разу в житті Софії. Доля подарувала прекрасних людей для спілкування, для теплих стосунків і духовного зросту, тому що було у кого повчитися й наповнити серце новими враженнями. Тепер на його полотні з’явиться нова картина в імпресіоністичному стилі. Барвиста осінь яскравими малюнками створила настрій захоплення, щирість і простота людських стосунків доповнила палітру почувань натхненням.
    Твори, серце, новий дивовижний світ радості і світла! Все для тебе сьогодні! І  мудрість у теплому слові! І думка у мудрості тиші! І погляди друзів безмежно глибокі! І самотність під зорями святого місця! Все для твого зросту…
     ‒ Хіба отак можуть збуватися несподівано мрії? ‒ запитала Софія чи то себе, чи подругу, що йшла поруч по святій землі Зарваниці.
     ‒ Мабуть саме так вони й збуваються  ‒ несподівано,  ‒ почула у відповідь.
     Далі йшли мовчки, щоб мало можливість серце говорити з Богом.
     Уже зовсім стемніло ‒ осінній день куценький. Та ніч додала таємничості: у вогнях неба, світильниках людської оселі і свічках, що гріли руки мандрівників. Слово лилося з уст священика‒провідника, як живлюща вода, в якій купає свої фарби серце подорожнього хресної дороги.
    Часу не існувало зовсім: він не зупинився і не плинув ‒ його не було. Було тільки Небо, Молитва і палітра серця. А ще дивовижа ‒  двоє собак, що молилися разом із нами. Вони були серед нас рівні у молитві до Бога. Йшли, зупинялись, сідали і слухали, знову піднімались і йшли. І так усі стації ‒  від першої й до останньої.  
      Люди дивувались, а собакам це було звичайним явищем, бо ж, напевно, ми не перші їх супутники на хресній дорозі, яка очищає серця…


І справді, « Далекоглядне одне лиш серце. Найголовнішого очима не побачиш». Саме такою була тема пихолого – педагогічного тренінгу, який проходив у ТСШ №7. Учасники семінару роздумували над проблемами вічних людських цінностей: Добра, Милосердя, Співчуття, Любові.Тренінг проходив у біоадекватній технології, тому , щоб отримати зцілення від земних недуг, автори тренінгу – методисти ТКМЦНОІМ Ковальчук Л. М. та Несмашна Г.Є. використали неординарну форму проведення – терапевтичний сон.Учасники тренінгу крок за кроком мандрували за небесним світилом, вирішували завдання сивочолого мудреця: очищали серця від «баобабів», складали сповідь – подяку рідному дому, дарували один одному духовну мудрість.


«Урок мовою серця» - так назвала свій виступ учасниця міжрегіонального семінару, методист із зарубіжної літератури ОТГ м. Борщева Чоловська Ольга Сільвестрівна.  Досвід роботи Ольги Сільвестрівни справді безцінний і був прийнятий на «ура».
Учасники міжрегіонального семінару побували у ТСШ №3і були вражені від почутого про роботу школи з уст директора Будій Надії Дмитрівни. Теплою була зустріч з автором підручників із зарубіжної літератури Міляновською Ніною Равілівною.

Перед учасниками інтерактивної школи сучасного вчителя виступила переможець Всеукраїнського конкурсу «На крилах зарубіжної літератури» у номінації «Осяння душі» (ІІІ місце) Желізко Ю.В. (учитель ТЗОШ №24).
                                                                          
Учасників міжрегіонального інтегрованого семінару вітали: начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради         Похиляк Ольга Петрівна і директор ТКМЦНОІМ Литвинюк Галина Іванівна. Вони вручили гостям пам’ятні подарунки і сертифікати.

     Музейну педагогіку як технологію презентувала гостям ТЗОШ №4.Учасники семінару побували у музеях «Бойової слави» і Юліуша Словацького.
              
Зі словами подяки за змістовний семінар поділилась завідувач лабораторією гуманітарної освіти Вінницького обласного інституту післядипломної освіти Коваленко Лариса Василівна.    
Редактор газети «Зарубіжна література» Чмигова Олена Олександрівна подарувала вчителям зарубіжної літератури примірники газет з публікаціями їх уроків.                        
                                                                                          
Два дні тривав семінар, а вражень – море…Є від чого радіти, бо результати праці красномовні. Кожен проведений методичний захід – діагностика майбутньої діяльності.

        Отож, до нових вершин, дорогі мої вчителі зарубіжної літератури!